Tekesin INSPI-hanke, ilmoittautumisaikaa 12.4.2013 asti

26.3.2013

Innostuksen Spiraali – Innostavat ja menestyvät työyhteisöt (INSPI) -tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten työpaikkojen keskeisimpiä voimavaroja ja sitä kautta edistää niiden uusiutumiskykyä ja menestystä. Innostuksen Spiraali on positiivisen työelämätutkimuksen ja -kehittäjän uranuurtajahanke Suomessa. Yritysten ja organisaatioiden kannalta ratkaisevaa on, kuinka erilaiset työpaikan voimavarat synnyttävät ja ylläpitävät työntekijöiden parasta työhyvinvointia – työn imua, niin että työssä kuin työssä jokainen haluaa ja pystyy antamaan parhaan panoksensa työssä onnistumiseksi ja työpaikan kehittämiseksi.

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen (2011-2012) osallistui 87 organisaatiota ja yhteensä 11 468 eri alojen ammattilaista mukaan lukien yli tuhat esimiestä ja johtajaa yli tuhannesta työryhmästä. Organisaatiot edustivat yrityksiä, kuntia, valtiota ja julkisoikeudellisia yhteisöjä, seurakuntia sekä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Olemme nyt hakemassa rahoitusta INSPI-hankkeen toiseen vaiheeseen, jotta työntekijät osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa pystyisivät paremmin hyödyntämään työnsä ja työpaikkansa voimavaroja, eli tavoitteena on saada niin sanotut Voimavarakaravaanit liikkeelle!

Otamme mielellämme mukaan hankkeeseen myös uusia työpaikkoja, jotka ovat halukkaita kehittämään omia toimintatapojaan ja vahvistamaan työn voimavaroja ja työn imua yksiköissään. Kannattaa tarttua tilaisuuteen, sillä työhyvinvointi ja –motivaatio lisäävät tutkimusten mukaan työn laatua ja organisaatioiden tuloksellisuutta!

INSPI on laaja-alainen voimavaralähtöinen tutkimus- ja kehittämishanke, joka huomioi myös osallistuvien organisaatioiden tarpeet ja tavoitteet Tavoitteenamme on toteuttaa INSPI-hanke vuosina 2013–2016.

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on työn imun, työn voimavarojen ja vastuullisen ja aloitteellisen toimintakulttuurin vahvistaminen suomalaisilla työpaikoilla. Tätä tavoitetta lähestytään erilaisin keinoin (kolme erillistä osahanketta):

1) kehitetään ja tarjotaan työpaikkojen tarpeita vastaavia kehittämishankkeita työn tuunaamisen, työn imun sekä palvelevan johtamisen kehittämiseksi ja myönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi (syksyjen 2013-2014 välisenä aikana).

Lisää tietoa kehittämishankkeista antaa INSPI-hankkeen tutkijat:

Työn tuunaamisen kehittämisprosessin sisällöstä antaa lisätietoja tutkija Lotta Harju (puh: 030 474 2205, lotta.harju@ttl.fi)
Kukoistavat työyhteisöt kehittämisprosessista antaa lisätietoja tutkija Piia Seppälä (puh: 030 474 2467, piia.seppala@ttl.fi)
Palvelevan johtamisen valmennusprosessista antaa lisätietoja vanhempi tutkija Jari Hakanen (puh: 030 474 2453, jari.hakanen@ttl.fi)
Mobiilisovelluksen sisällöstä antaa lisätietoja tutkija Lotta Harju (puh: 030 474 2205, lotta.harju@ttl.fi)

2) toteutetaan kyselytutkimus, jolla selvitämme, kuinka työn voimavarat, työn imu ja organisaatioiden menestys voivat vahvistaa toinen toisiaan — eli synnyttää ns. innostuksen spiraaleja. (syksy 2014)

3) selvitetään suomalaisten työpaikkojen menestyksen taustalla olevia parhaita toi-mintatapoja ja edistetään niiden jakamista ja leviämistä.


Työpaikoilla on ainutkertainen mahdollisuus osallistua  INSPI-hankkeeseen.  Kyselytutkimuksen lisäksi työpaikallanne voidaan toteuttaa uusia kehittämishankkeita, joissa omaa toimintakulttuuria voi parantaa entisestään.

Kyselytutkimukseen osallistuminen on työpaikoille maksutonta ja työpaikat saavat myös maksutta työpaikkakohtaisen tuloskoosteen omista tuloksistaan. Lisäksi on mahdollista tilata maksullisia työryhmä-/tiimikohtaisia tuloskoosteita.

Kehittämishankkeet sisältävät omavastuuosuuden. Tähän omavastuuosuuteen on kuitenkin mahdollista hakea kehittämisrahoitusta. INSPI-hankkeen tutkimusryhmä auttaa rahoitushakemusten tekemisessä, ja liitteeksi tulevan suunnitelman kirjoittamisessa. Jokainen työpaikka täyttää itse hakemuslomakkeen, joka sisältää suunnitelman siitä, mitä tehdään.

Lisää tietoa erilaisista kehittämisrahoituksista saa rahoittajilta tai soittamalla meille:

TEKES Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus: http://www.tekes.fi/fi/community/Työorganisaatioiden_kehittämisen_rahoitus/424/Työorganisaatioiden_kehittämisen_rahoitus/1197

Työsuojelurahaston (TSR) kehittämisavustus:
http://www.tsr.fi/kehittamisavustushaku


Kaikissa yllä mainituissa rahoitusmuodoissa on samankaltainen toimintaperiaate:
1) Jokaisesta kehittämishankkeesta on oltava omat hakemuksensa (HUOM! TSR:ltä haettaessa työpaikat voivat muodostaa konsortion, eli tehdä yhteishakemuksen, jossa joku työpaikka ottaa vastuulleen ”rahaliikenteen”).
2) Hakemus tarkoittaa työpaikkojen tarpeista lähtevää lyhyttä kuvausta (noin A4), miksi kehittämishanke pitäisi toteuttaa työpaikallanne.
3) Hakemuksen liitteeksi tulee räätälöity työsuunnitelma, jonka tekemisessä Inspin tutkimusryhmä auttaa.
4) Hakemukseen liitetään myös budjetti. Kokonaiskustannuksissa huomioidaan työ-paikkojen oma panostus (esim. työaika) ja konsulteilta ostettava ulkopuolinen palvelu (=kehittämishanke).
5) Työpaikat voivat saada enimmillään rahoitusta 50 % KOKONAISkustannuksista.

Tiedämme, että työpaikat ovat kiireisiä ja niinpä autamme hakemusten ja työsuunnitelmien tekemisissä. Byrokratiaan ei entistä paremman työpaikan synnyttäminen kaadu!
Pyydämme ilmoittamaan kiinnostuksestanne 12.4.2013 mennessä.

Tervetuloa mukaan INSPI-hankkeeseen!