Uutisia

Työterveyslaitos on vastikään julkaissut sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman kemikaaliriskejä koskevan hankkeen loppuraportin.
Kansainvälisessä standardisointijärjestössä on muutaman vuoden ajan valmisteltu työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista koskevaa standardia ISO 45001.
Luottamus näkyy työpaikoilla siten, että jokainen kantaa vastuunsa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Luottamus heijastuu aina myös asiakaspalveluun ja työn laatuun.
Hyvää huomista -hanke tarjoaa kuluvan vuoden aikana kemian alan yrityksille mahdollisuuden saada apua osallistavan kehittämisen soveltamiseen. Vuoden toimenpiteitä ovat mm. yrityskysely, webinaari ja kick-off -työpaja.
Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman vuoden 2016 tulokset osoittavat hyvää kehitystä erityisesti työturvallisuudessa. Vuosi 2017 on kemianteollisuudelle juhlavuosi Responsible Care -ohjelman täyttäessä 25 vuotta. Tavoitteena on jatkuva toiminnan parantaminen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri alueilla. Tässä tavoitteessa onnistuttiin vuonna 2016.
Kemianteollisuuden kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma Responsible Care on toiminut Suomessa 25 vuotta. Juhlavuoden aikana tehdään kemianteollisuuden ja sen ammattilaisten osaamista ja vastuullisuustyötä sekä sen tuloksia näkyväksi monin tavoin.
Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon 2017 haku on kiivaimmillaan, ja päättyy 1.3.2017. Palkintoa voivat hakea kemian alan oppilaitokset sekä Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneet yritykset.