Uutisia

Keväällä Hyvää huomista -hankkeessa koottiin ajatuksia tulevaisuuden työelämän kehittämisen pohjaksi. Näistä ajatuksista on nyt muokattu Työelämän tulevaisuuden 10 teesiä ajatusten herättäjiksi ja yritysten vuoropuhelun käynnistäjiksi. 
Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet Kemianteollisuus, Ammattiliitto Pro, Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAM ja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN jatkoivat Kemianteollisuuden Hyvää huomista -hanketta kilpailukykysopimuksen mukaisissa uudistetuissa työehtosopimuksissaan.
Kesälomaa odottavat kaikki, mutta aina loma ei täytä odotuksia. Loman alussa keskeneräiset työasiat voivat pyöriä vielä mielessä ja töihin paluu saattaa alkaa ahdistaa jo paljon ennen loman loppua. Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harju keskittyy tutkimuksessaan psykologiseen työhyvinvointiin. Hän neuvoo käyttämään aikaa lomaan valmistautumiseen, jotta töihin palaisi mahdollisimman hyvin levännyt työntekijä.
Turvallisuuskulttuurin rakennusaineita ovat arkipäivän teot, määrätietoinen ja ennakoiva työ tapaturmien estämiseksi sekä jatkuva toiminnan kehittäminen. Tämä mielessään kumiteollisuuden työmarkkinaosapuolet yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa haastoivat alan yritykset keräämään turvallisuushavainnointeja kansainvälisenä turvallisuuspäivänä 28.4.2016.
Ossi Aura osallistui Kemianteollisuuden yhteiseen Hyvää huomenta- Hyvää huomista -seminaariin 20.4.2016. Aura puhui seminaarissa Strategisen hyvinvoinnin johtamisesta Kemianteollisuuden yrityksissä.
Kemian alojen yritysten ja palkansaajajärjestöjen edustajat kokoontuivat huhtikuun lopulla seminaariin Uuden työelämän jäljille. Tilaisuuden aineistoihin voit tutustua alla olevista linkeistä. 
Miten työelämä muuttuu ja mitä se on tulevaisuudessa? Muun muassa näitä kysymyksiä kemian palkansaajajärjestöjen ja yritysten edustajat pohtivat Hyvää Huomenta - Hyvää huomista - yhteistyökumppanien järjestämässä Uuden työelämän jäljillä -seminaarissa. Tavoitteena oli pyrkiä yhteistyössä ennakoimaan, mihin suuntaa työelämä kehittyy työhyvinvoinnin osalta.
Kemian alojen Hyvää huomenta - Hyvää huomista -yhteistyössä haettiin helmikuussa eväitä tulevaisuuden työhyvinvointiin verkkoaivoriihi-selvitystyökalun avulla.