Hyvää huomista 2017: Yritysten kehittämistyö keskiössä

5.12.2016

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet sopivat kilpailukykysopimusneuvotteluissa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen tähtäävän yhteistyön jatkamisesta. Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeen nimi tiivistetään muotoon Hyvää huomista. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät yritysten kehittämistoiminnan tukemiseen ja kokemusten jakamiseen.

Joulukuun alussa käynnistyneellä sopimuskaudella keskitytään Hyvää huomista -hankkeessa tuotettujen kehittämistyökalujen hyödyntämiseen ja yrityskentän hyvien käytäntöjen jakamiseen. Tavoitteena on lisätä Hyvää huomista -toiminnan tunnettuutta työpaikoilla sekä olla osa Responsible Care -ohjelman 25-vuotisjuhlavuoden toimintaa.

Hyvää huomista on myös mukana Työelämä 2020-hankkeessa, jonka avulla rakennetaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Kemianteollisuus on asettanut tavoitteekseen olla vuosikymmenen lopussa paras ala työhyvinvoinnissa.

Yrityksiä kutsutaan mukaan kehittämään ja jakamaan kokemuksia

Vuoden 2017 Hyvää huomista -toiminta tulee keskittymään yritysten aktivointiin ja verkottamiseen. Kutsumme yritysten edustajia pilottiryhmiin kehittämään toimintaa yrityksiä kiinnostaviin teemoihin liittyen.

Ryhmissä yrityksillä on mahdollisuus tutustua hankkeessa aiemmin kehitettyjen työkalujen käyttöön, kertoa omista työhyvinvointia ja tuottavuutta edistävistä toimistaan sekä oppia toisilta yrityksiltä hyviä käytäntöjä. Ryhmät toimivat pääosin verkon kautta.

Mikäli yrityksellä ei ole mahdollisuutta osallistua yhteiseen kehittämiseen, mukana voi olla kevyemminkin. Ilmoittamalla omat kehittämisteemansa hankkeen projektiryhmälle yritys saa käyttöönsä Hyvää huomista -hankkeen logon sekä tietoa toisten yritysten kehittämisteemoista.

Työkalut käyttöön yhteiskehittämisen avulla

Hyvää huomista -hankkeen työkalupakkiin tähän mennessä kehitetyt välineet käsittelevät mm. varhaista välittämistä, työhyvinvoinnin itsearviointia sekä hyvän työelämän teesejä. Vuonna 2017 julkaisemme lisäksi oppaan sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittämiseen kemianteollisuuden työpaikoilla. Työhyvinvoinnin mittaristo on myös osa työkalupakkia. 

Vuoden 2017 aikana tarkoitus on tehdä tunnetuksi ja hyödyntää kehittämistyössä ns. yhteiskehittämisen periaatteita, joiden avulla henkilöstön osaaminen ja eri näkökulmat saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön.

Lisätietoa osallistumismahdollisuuksista toimitetaan yrityksille alkuvuodesta 2017.

Voit seurata vuoden 2017 Hyvää huomista -toimintaa mm. seuraavien kanavien kautta:

Hyvää huomista Facebookissa

Hyvää huomista internetissä