Hyvää huomista -kysely selvittää kehittämisen ajankohtaiset teemat

1.2.2017

Hyvää huomista -hanke keskittyy kuluvana vuonna yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia edistävien hankkeiden tukemiseen. Selvitämme helmikuun aikana yrityskyselyllä yritysten ajankohtaiset kehittämisteemat.

Kemian työmarkkinaosapuolet valitsivat viime vuoden TES-neuvotteluissa kauden teemaksi yritysten kehittämistoiminnan tukemisen. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämään tuottavuutta ja työhyvinvointia yhteistyössä työpaikoilla.

Kemianteollisuuden yrityksiin lähetetään viikolla 6 kysely, jolla selvitämme yrityksissä meneillään olevien kehittämishankkeiden teemoja sekä tapoja, joilla kehittämisyhteistyötä työpaikoilla tehdään.

Kyselyn toivotaan tuottavan tietoa yritysten kehittämishankkeista monipuolisesti. Kyselyllä ei siis haeta yksinomaan työhyvinvointihankkeita, vaan kaikkia työn, työympäristön, työprosessien ja työyhteisön kehittämiseen tähtääviä toimia.

Yrityksiä kannustetaan kokoamaan mahdollisuuksien mukaan vastaukset kysymyksiin yhteistyössä siten, että yrityksen eri toimintojen ajankohtaiset kehittämishankkeet ja eri henkilöstöryhmien näkemykset tulevat huomioiduiksi. 

Kyselyn tulosten perusteella suunnitellaan vuoden 2017 aikana toteutettavien webinaarien ja työpajojen sisältöä. Vastaamalla kyselyyn yritys saa mahdollisuuden osallistua fasilitointityöpajaan, jossa asiantuntijan opastuksella työstetään yritysten omia kehittämishankkeita. 

 

Lisätietoja:

Riitta Juvonen, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi, puhelin 040 515 7107