Merkitse kalenteriin: Webinaari osallistavasta kehittämisestä työpaikoilla 6.4.2017

1.2.2017

Kemian alojen yrityksille tarjotaan 6.4.2017 kello 8.30-10.00 webinaari osallistavasta kehittämisestä työpaikoilla. Varaa jo aika kalenteristasi!

Osallistavalla kehittämisellä (yhteiskehittäminen, yhdessä kehittäminen) tarkoitetaan työn, työympäristön, työprosessien ja työyhteisön kehittämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä ja ratkomista johdon ja henkilöstön yhteistyönä.   

Osallistavan kehittämisen kyvykkyyttä yrityksessä kannattaa kehittää, sillä mahdollisuus osallistua oman työn ja työpaikan kehittämiseen on tärkeä tekijä henkilöstön sisäisen motivaation, työn palkitsevuuden ja mielekkyyden kannalta. Työn mielekkääksi kokeva henkilöstö on yritykselle myös tärkeä tuottavuustekijä.

Henkilöstön osallistaminen kehittämistyöhön edellyttää monessa yrityksessä toimintatapojen muutoksia ja uusien toimintamallien opettelua. Kun päästään osallistavan kehittämisen alkuun jonkin ajankohtaisen teeman puitteissa, luodaan edellytyksiä sitouttaa henkilöstö laajemminkin yrityksen ja työn kehittämiseen.

Hyvää huomista -hankkeessa haluamme kannustaa yrityksiä osallistavaan kehittämiseen. Järjestämme kemian alan yrityksille webinaarin osallistavasta kehittämisestä 6.4.2017 kello 8.30-10.00. Merkitse päivä jo kalenteriin. Lisätietoja tilaisuudesta toimitetaan yrityksille maaliskuun alussa.