Hyvää huomista -hankkeen teemana osallistava kehittäminen

10.5.2017

Hyvää huomista -hanke tarjoaa kuluvan vuoden aikana kemian alan yrityksille mahdollisuuden saada apua osallistavan kehittämisen soveltamiseen. Vuoden toimenpiteitä ovat mm. yrityskysely, webinaari ja kick-off -työpaja.

Osallistavalla kehittämisellä (yhteiskehittäminen, yhdessä kehittäminen) tarkoitetaan työn, työympäristön, työprosessien ja työyhteisön kehittämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä ja ratkomista johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Osallistava kehittäminen on valittu Hyvää huomista -hankkeen teemaksi kuluvalle vuodelle

Selvitimme alkuvuodesta kemianteollisuuden yrityksiin suunnatulla kyselyllä, minkälaiset kehittämisteemat ovat tällä hetkellä ajankohtaisia yrityksissä. Listan kärkisijoille nousivat mm. aloitetoiminnan, LEAN- ja 5S-käytäntöjen kehittäminen sekä esimies- ja alaisosaaminen.

Kysyimme myös, onko yrityksissä otettu henkilöstö mukaan kehittämistyöhön. Vastanneet yritykset kokivat onnistuneensa osallistavassa kehittämisessä vähintään kohtalaisesti. Hyvin tai erittäin hyvin koki onnistuneensa noin kolmannes vastaajista.

Kyselyn pohjalta toteutettiin 6.4. kemian alan yrityksille suunnattu webinaari, jossa kuultiin yrityskyselyn tulosten lisäksi yritysesimerkki Valmet Automotivelta.  EHS-päällikkö Markus Kärkkäinen kertoi, miten nopeasti kasvavalla Uudenkaupungin tehtaalla henkilöstö saadaan mukaan.

Seuraavaksi tarjoamme yrityksille mahdollisuuden oppia osallistavaa kehittämistä Työturvallisuuskeskuksen fasilitoimassa kick-off -työpajassa, joka toteutetaan kesän tai alkusyksyn aikana.

Hyvää huomista -hankkeen taustalla ovat kemian alojen työehtosopimukset. Uusi neuvottelukierros pyörähtää käyntiin kesän jälkeen. Neuvotteluissa luodaan myös suuntaviivat Hyvää huomista -hankkeen jatkolle.

 

Lisätietoja Riitta Juvonen, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi