Tuottavuutta ja hyvinvointia luottamusta kasvattamalla

12.5.2017

Luottamus näkyy työpaikoilla siten, että jokainen kantaa vastuunsa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Luottamus heijastuu aina myös asiakaspalveluun ja työn laatuun.

Luottamus on psykologista turvallisuutta ja organisaation kannalta tärkeää sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma kuvaa avointa dialogia ja tasavertaisesta yhteisöllisyyttä. Sen mekanismit, luottamus ja vuorovaikutus, edistävät tiedon kulkua ihmiseltä toiselle. Tällöin rakennetaan yhteisiä merkityksiä ja yhteistä ajattelua tulevaisuudesta ja tavoitteista.

Luottamus on perusedellytys yhteisöllisyydelle ja yhteishengelle, tiedonkululle, oppimiselle, ongelmien ennakoinnille ja muutosten kohtaamiselle.

Ota käyttöön Työturvallisuuskeskuksen tiimityökirja luottamuksen lujittamiseen

Työturvallisuuskeskus on julkaissut tiimityökirjan ohjaamaan ja tukemaan tiimien yhteistä pohdintaa luottamuksen vahvistamiseksi. Sen avulla saa myös pohdinnan tulokset dokumentoituna kaikille osallistujille. Lisäksi aineisto on täysin maksuton ja se on sähköisessä muodossa, jolloin se on lähes kaikkialla ja milloin vain käytettävissä.

Asiaan pääset parhaiten sisälle tutustumalla Työturvallisuuskeskuksen digijulkaisuun Luottamuksen rakentaminen työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Jos haluat lähteä lisäämään luottamusta työyhteisössäsi, ota käyttöösi tiimityökirja Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä.