Yhteiskehittämiseen ja sisäiseen motivaatioon perehdyttiin Hyvää huomista -työpajassa

1.9.2017

Kun henkilöstö pääsee kehittämään omaa työtään, parannetaan sekä yrityksen tulosta että henkilöstön hyvinvointia. Tähän mahdollisuuteen tartuttiin Hyvää huomista -hankkeen työpajassa, jossa kaksi yritystä pääsi perehtymään yhteiskehittämiseen käytännössä.

Hyvää huomista -hankkeen kuluvan vuoden teemoja ovat yhteiskehittäminen ja sisäinen motivaatio. Teemat kytkeytyvät toisiinsa tiiviisti. Ottamalla yhteiskehittämisen osaksi arkea työyhteisö tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan omaan työhönsä. Tästä hyötyvät kaikki.

Henkilöstön osallisuus oman työnsä kehittämisessä lisää autonomian ja työn merkityksellisyyden kokemuksia. Myös luottamuksen ja arvostuksen tunteet lisääntyvät. Tämä kaikki ruokkii puolestaan sisäistä motivaatiota, joka kytkeytyy vahvasti hyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen. 

Pohdinta lähtee liikkeelle yksilön näkökulmasta. Jokainen saa tuoda esiin omat ajatuksensa toimivista ja ei-toimivista käytännöistä. Nämä kootaan yhteen, ja vaiheittain haetaan kehitettävän teeman kannalta tärkeimmät asiat, joihin kannattaa tarttua. Kun on tunnistettu ja valittu kehittämiskohteet, tehdään toteutussuunnitelma budjetteineen ja vastuuhenkilöineen. Asian edistymistä ja tulosten saavuttamista arvioidaan yhdessä valituilla mittareilla.

Periaatteessa prosessi on yksinkertainen, mutta ei aina toteudu käytännössä suunnitellulla tavalla. Tarvitaan päättäväisyyttä, mutta myös kokeilunhalua ja uskallusta käynnistää uusia toimintamalleja. Uusien menettelyjen käyttöönotto on mahdollisuus oppimiseen kaikilla organisaation tasoilla.

Työpajassa opeteltiin yhteiskehittämisen menetelmiä

Elokuun lopussa Hyvää huomista -hanke tarjosi kahdelle yritykselle työpajan, jossa asiantuntijoiden opastuksella selvitettiin, miten henkilöstö saadaan käytännössä mukaan oman työn kehittämiseen. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden opastuksella kuultiin, mistä sisäinen motivaatio syntyy ja käytiin läpi yhteiskehittämisen prosessi, jolla henkilöstön sisäistä motivaatiota voidaan lisätä.

Tuoreeltaan yritysten kokemukset olivat innostuneita. Päivän aikana syntyi molempiin yrityksiin suunnitelma, jota toteutetaan alkavan syksyn aikana. Tulokset ja kokemukset on tarkoitus koota palaute-  ja arviointitilaisuudessa loppuvuodesta.

Hyvää huomista -hanke hyödyntää työpajan kokemuksia

Työpajan tavoitteena oli myös testata, miten yhteiskehittämistä voidaan viedä yrityksiin useamman yrityksen yhteisessä tilaisuudessa. Hyvin toimineen työpajan kokemukset kannustavat kehittämään tätä työskentelymuotoa myös jatkossa osana Hyvää huomista -hanketta.

Sisäisen motivaation teema tulee myös olemaan edelleen esillä. Työturvallisuuskeskus julkaisee syksyllä Paremman työn oppaan, joka perustuu kemianteollisuuden yrityksissä toteutettuun sisäisen motivaation kehittämishankkeeseen.