Hyvää huomista -ohjelma jatkuu ja uudistuu

4.12.2017

Syksyn TES-kierroksella sovittiin jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämisestä kemian aloilla. Työhyvinvointia ja tuottavuutta edistävän yhteistyön jatkuvuutta korostaa toiminnan nimen ja luonteen muutos hankkeesta ohjelmaksi.

Kemian alojen liitot jatkavat uudella työehtosopimuskaudella edelleen yhteistyötä Hyvää huomista -ohjelmassa, joka käynnistyi 2010. Tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta.

Vuonna 2018 Hyvää huomista -ohjelmassa tiivistetään yhteistyötä yrityskentän kanssa. Tulemme vierailemaan noin kahdellakymmenellä työpaikalla ja kutsumme yrityksiä sitoutumaan ohjelmaan.  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Työhyvinvointi ja tuottavuus kehittyvät pitkäjänteisellä työllä, joka kattaa laajasti työn ja työelämän parantamiseen tähtäävän toiminnan. Liitot toteavat, että kehittämiskohteet voivat olla mitä tahansa yhteistyössä toteutettavaa työn, työmenetelmien, työyhteisön, prosessien, työympäristön tai tuottavuuden kehittämistä, joilla on myönteinen vaikutus ohjelman tavoitteiden kannalta. 

Tärkeää on, että yritykset valitsevat omat kehittämiskohteensa omista tarpeistaan lähtien. Henkilöstön mukanaolo ja yhdessä kehittäminen ovat tärkeitä keinoja huolehtia, että työ ja työelämä kehittyvät oikeaan suuntaan.

Hyvää huomista -ohjelmassa laaditut työkalut ja julkaisut ovat yritysten käytettävissä kehittämistyön tukena. Vuoden 2018 ohjelmassa on yritysten tutustuttaminen olemassa oleviin ja pian valmistuviin työkaluihin. Ennakkoon on jo kiinnostusta herättänyt Työturvallisuuskeskuksen kanssa valmisteltu sisäisen motivaation merkitystä avaava Paremman työn opas, joka tulee saataville vuoden vaihteen tienoilla.

 

Lisätietoja: Riitta Juvonen, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi  puhelin, 040 5157 107