Ilmoittaudu mukaan Hyvää huomista -ohjelman uusiin toimiin!

4.12.2017

Hyvää huomista -ohjelmassa kutsutaan nyt kemian alojen yrityksiä aiempaa tiiviimmin mukaan toimintaan sekä toteutetaan yrityskierros, jolla esitellään ohjelmaa ja kerätään tietoa yritysten kehittämistyöstä.

Vuonna 2018 Hyvää huomista -ohjelma tiivistää vuorovaikutusta yritysten kanssa. Liittojen edustajista muodostettu projektiryhmä toteuttaa yrityskierroksen, jonka tarkoituksena on tutustua yrityksissä meneillään oleviin kehittämishankkeisiin ja tehdä tunnetuksi Hyvää huomista -ohjelman toimintaa ja työkaluja. Kierroksen tavoitteena on auttaa ohjelmaa suuntaamaan toimintaa entistä paremmin yritysten tarpeiden mukaan.

Suunnitteilla on vierailu noin kahdessakymmenessä kemian eri aloja edustavassa yrityksessä. Tulemme olemaan yhteydessä projektiryhmän valitsemiin yrityksiin, mutta toivomme myös yritysten itse ilmoittautuvan meille, mikäli haluatte olla mukana kierroksella (ks. yhteystiedot alla).

Uutena toimintona tarjoamme yrityksille myös mahdollisuuden sitoutua Hyvää huomista -yritykseksi. Mukaan tulevilta yrityksiltä keräämme vuosittain muutamia työhyvinvoinnin tunnuslukuja, joiden avulla rakennamme kokonaiskuvaa alan työhyvinvoinnin tilanteesta. Tunnusluvut ovat samat, joita kerätään Responsible Care -indikaattoritiedustelussa, joten RC-yrityksille tietojen kokoamisesta ei aiheudu lisävaivaa!

Tunnuslukunsa raportoiville yrityksille tarjoamme myöhemmin julkistettavia lisäpalveluita sekä oikeuden Hyvää huomista -vuosilogon käyttöön. Lisätietoja asiasta tulossa tammi-helmikuussa.

Ilmoittaudu Hyvää huomista -yritysvierailun kohteeksi ja/tai kysy lisätietoja:

Riitta Juvonen, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi  puhelin 040 5157 107.