Vastaa indikaattorikyselyyn ja tule luomaan Hyvää huomista

6.2.2018

Kutsumme kemian alojen yritykset osallistumaan Hyvää huomista -ohjelmaan. Vastaamalla indikaattorikyselyyn yritys saa käyttöönsä ohjelman logon sekä mahdollisuuden kohdennettuun koulutukseen.

Hyvää huomista -ohjelman tavoitteena on nostaa kemia työhyvinvoinnin kärkialaksi. Kutsumme kaikki alan yritykset mukaan kehittämään työhyvinvointia ja tuottavuutta, ja tarjoamme työkaluja kehittämistyön avuksi.

Toivomme mahdollisimman monen yrityksen sitoutuvan mukaan ohjelmaan. Käytännössä sitoutuminen tarkoittaa vastaamista helmi-maaliskuussa yrityksille toimitettavaan indikaattorikyselyyn, jossa kerätään tietoa mm. seuraavista mittareista:

  • sairauspoissaolot
  • vaihtuvuus
  • henkilöstön keski-ikä
  • eläkkeellejäämisikä
  • työtyytyväisyysmittaus
  • varhainen tuki
  • henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat
  • kehityskeskustelut

Responsible Care -ohjelmassa mukana olevilta yrityksiltä tietoja kerätään parhaillaan jo RC-indikaattorikyselyssä, joten erillistä vastaamista ei tällöin tarvita.

 

Mitä hyötyä yritykselle

Indikaattorikyselyyn vastanneet yritykset saavat käyttöönsä ohjelman logon sekä mahdollisuuden osallistua kohdennettuun koulutukseen. Suunnitteilla on mm. Työhyvinvointikorttikoulutus, johon Hyvää huomista -yritykset pääsisivät osallistumaan omakustannushintaan. Lisätietoja koulutuksesta tulossa myöhemmin tämän vuoden aikana.

Toteutamme vuoden aikana yritysvierailukierroksen, jolla käymme yrityksissä kertomassa Hyvää huomista -ohjelman palveluista. Kutsu meidät vierailulle, niin kerromme lisää!

Lisätietoja antavat ohjelman yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä!

Lue lisää työhyvinvointikortista Työturvallisuuskeskuksen sivuilta: Työhyvinvointikortti