Hyvää huomista -ohjelma jalkautuu yrityksiin

16.1.2018

Hyvää huomista -ohjelmassa tiivistetään vuoropuhelua yritysten kanssa. Toteutamme alkaneen vuoden aikana yritysvierailukierroksen, jolla kerromme ohjelmasta ja keräämme tietoa yritysten ajankohtaisista kehittämishankkeista.

Hyvää huomista -ohjelma jatkuu syksyllä tehtyjen työehtosopimusten viitoittamalla tavalla. Tavoitteena on edistää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistä yrityksissä. Ohjelman keskiössä ovat yritysten omat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishankkeet, joita alan työmarkkinajärjestöt tukevat mm. kehittämistyökalujen avulla.

Kutsu meidät kylään!

Vuorovaikutusta liittojen ja kemian alojen yritysten kesken lisätään alkaneen vuoden aikana mm. yritysvierailukierroksella, jolla kerromme Hyvää huomista -työkalutarjonnasta ja kokoamme tietoa yritysten kehittämishankkeista. Tieto käytännön toiminnasta auttaa projektiryhmää kehittämään toimintaa vastaamaan jatkuvasti paremmin yritysten tarpeisiin.

Koska vierailuja voidaan toteuttaa vain rajallinen määrä, kannattaa olla nopea, ja ilmoittautua mukaan pian. Linkki liittojen edustajien yhteystietoihin on viestin lopussa. Olemme myös itse yhteydessä yrityksiin vierailujen järjestämiseksi.

Työkalupakki käyttöön

Hyvää huomista -yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2010 lähtien. Työn tuloksena on syntynyt useita työhyvinvoinnin kehittämisen työkaluja, joita tarjoamme yritysten avuksi.

  • Työhyvivoinnin kehittämisen malli kemianteollisuudessa
  • Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille
  • Varhainen välittäminen työpaikalla – opas
  • Korvaava työ -opas
  • Paremman työn -opas
  • Työhyvinvoinnin teesit

Lisätietoja ja ilmoittautumiset yrityskierrokselle liittojen asiantuntijoilta, ks. yhteystiedot