Hyvää huomista -yrityskierros etenee

20.5.2018

Hyvää huomista -ohjelman vuoden 2018 yrityskierros on päässyt hyvään vauhtiin. Vierailuja on toteutettu suunniteltuun tahtiin, ja kokemukset ovat olleet antoisia liittojen edustajille ja saamamme palautteen mukaan myös yrityksille ja henkilöstön edustajille.

Hyvää huomista -ohjelman yrityskierros käynnistyi vuoden alussa. Kemian alojen TES-infoissa yrityksille tarjottiin mahdollisuutta kutsua Hyvää huomista -ohjelman edustajat vierailulle, ja moni yritys tarttuikin tilaisuuteen.   

Yrityskierroksen tarkoituksena on tehdä ohjelmaa tunnetuksi ja kannustaa yrityksiä hyödyntämään ohjelman tarjoamia työkaluja. Toinen tärkeä tavoite on saada tuntumaa yritysten tarpeisiin, ja kuulla, miten ohjelma voisi yhä paremmin palvella työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistä yrityksissä.

 

Turvallisuus ja työhyvinvoinnin kehittämisestä viestiminen ykkösasioita

 

Tähän mennessä toteutetuilla vierailulla on käyty monipuolisesti keskustelua työhyvinvoinnin eri osa-alueista. Useimmissa yrityksissä on meneillään työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mutta eri yrityksissä korostuvat erilaiset asiat.

Keskusteluissa on tullut kuitenkin selvästi esiin, että kaikille kemian alojen yrityksille yhteinen työhyvinvoinnin teema on turvallisuus. On selvää, että ilman turvallisuutta ei voi olla hyvinvointiakaan. Turvallisuus on ollut ykkösasia useimmissa yrityksissä jo pitkään, ja sen pohjalta on hyvä jatkaa muiden hyvinvoinnin osa-alueiden kehittämistä.

Toinen yritysten esiin nostama teema on työhyvinvoinnin kokonaisuuden esiin saaminen ja kokonaisuudesta viestiminen. Tavoitteena on, että kaikki ymmärtäisivät, mistä tekijöistä työhyvinvointi rakentuu.  Vierailuilla kerättyjen ideoiden pohjalta Hyvää huomista -ohjelmassa aletaankin seuraavaksi kehittää välineitä työhyvinvoinnin kokonaisuuden viestimiseksi entistä tehokkaammin.

Muita yrityksissä esille nostettuja kehittämisteemoja ja toimia ovat myös seuraavat:

  • Työtyytyväisyys- ja työhyvinvointimittaukset ja niiden tehokas hyödyntäminen
  • Ikäohjelmat
  • Osaajien saatavuus ja koulutus
  • Perehdytys sekä osaamisen kehittäminen mm. työkiertoa hyödyntämällä
  • Esimieskoulutus
  • Yrityskulttuurin kehittäminen
  • Kehityskeskustelujen hyödyntäminen ja kehittäminen
  • Aloitetoiminta

Yrityskierros jatkuu koko vuoden, ja vielä on mahdollista ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä liittojen edustajiin, ks. yhteystiedot täältä.