Responsible Care -ohjelman turvallisuus- ja työhyvinvointimittarit kertovat tuloksellisesta työstä

21.5.2018

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman vuoden 2017 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä. Työturvallisuudessa päästiin ensimmäistä kertaa ohjelman toteutuksen aikana viiteen työtapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti. Työhyvinvointi-indikaattoreissa nähtiin myös parannuksia.

 

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain laajasti vastuullisuudesta kertovia tunnuslukuja. Turvallisuuden kehitystä yrityksissä on seurattu jo yli 25 vuoden ajan. Vuodesta 2015 mukana on ollut myös työhyvinvoinnin kehittymistä kuvaava mittaristo. Kemianteollisuus ry julkisti vuoden 2017 tulospaketin huhtikuussa.

 

Turvallisuudessa saavutettiin tärkeä välietappi

Kemianteollisuus on sitoutunut työtapaturmien jatkuvaan vähentämiseen ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2017 tapaturmataajuus (LTI3) laski 18 % edellisvuodesta ja oli 5,0 omalla henkilöstöllä. Nollatapaturmatavoitteeseen poissaoloon johtaneissa tapatumissa sekä oman että urakoitsijoiden henkilöstön osalta pääsi 21 % yrityksistä.

 

Työhyvinvoinnin mittaristossa myönteistä kehitystä

Työhyvinvoinnin seuranta oli Responsible Care –ohjelmassa kattavasti käytössä kolmannen kerran. Vuonna 2017 sairaspoissaolot olivat 3,9 % kokonaistyötunneista ja vaihtuvuus vastaavasti 7,5 % henkilöstöstä. Vaihtuvuus laski 4 %. Muissakin mittareissa nähtiin muutoksia positiiviseen suuntaan (suluissa vuoden 2016 tulos):

  • Henkilöstö-ja koulutussuunnitelmat tehty 93 prosentissa yrityksistä (87 %)
  • Työtyytyväisyyskyselyjä toteutti 81 prosenttia yrityksistä (72 %)
  • Varhaisen tuen malli oli käytössä 95 prosentilla (92%)
  • Eläkkeellejäämisikä 63 vuotta (62,5 v.)

 

Lue lisää Responsible Care -ohjelmasta: http://www.kemianteollisuus.fi/fi/vastuullisuus/responsible-care/

Vuoden 2017 tuloskooste: http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/responsible-care/

 

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä jo 26 vuotta. Mukana ohjelmassa on 98 yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä.