Työhyvinvointialueella parannetaan turvallisuutta ja hyvinvointia

1.6.2018

Koboltin jalostamo kehittää työhyvinvointia ja turvallisuutta yhdessä henkilöstön kanssa. Työntekijät voivat helposti ehdottaa parannusta tehtaalle ja seurata ehdotuksen etenemistä.

Koboltin jalostamo Freeport Cobalt työllistää Kokkolassa noin 420 henkilöä. Vuonna 2016 tehdystä henkilöstökyselystä selvisi, että työntekijät halusivat panostaa työhyvinvointiin.

Tuotantopäällikkö Ari Liimatta pohti, mikä olisi tärkein kehittämiskohde työntekijöille sekä työnantajalle.

– Vastaukseni oli, että tuotantoprosessi sekä tehdas, jossa teemme tuotteitamme. Tehtaamme on vanha ja siellä paljon pieniä ja suuria asioita, joita voisimme parantaa.

Vastuu pienemmistä ja yksityiskohtaisemmista parannuksista annettiin työnjohtajille sekä työntekijöille.

– Heillä on paras tieto siitä, minne parannuksia tarvitaan. Suuremmat parannukset vastuutettiin tehtaan johdolle, kertoo Liimatta.

Tämä oli alkusysäys järjestelmälle, jossa kaikki voivat tehdä ehdotuksia ja seurata niiden etenemistä.

– Jokainen vuoro sai tehtaalta oman vastuualueensa, joka vaihtuu vuosittain. Kutsumme niitä työhyvinvointialueiksi, kertoo Liimatta.

Konkreettisia ehdotuksia työhyvinvointialuelistalle

Työntekijän tunnistettua kehittämiskohteen, hän juttelee asiasta valvojan kanssa. Kun esitys päätetään viedä eteenpäin, lisätään se työhyvinvointialuelistalle intranettiin työntekijöiden nähtäville. Pienemmät parannukset voidaan tehdä päivässä tai viikossa. Suurempiin uudistuksiin voi mennä pidempi aika, koska investointipäätöksen tekee osaston tai tehtaan johto. Tulos on kuitenkin heti kaikkien tiedossa sen tultua.

– Tähän mennessä olemme parantaneet valaistusta, helpottaneet puhtaanapitoa lisäämällä vesipisteitä, vanhat laitteet ovat saaneet uuden maalipinnan, vanhoja putkistoja on poistettu, turvakaiteita sekä turvapuskureita on uusittu ja lisätty, laitteistoa on merkattu, olemme etsineet vuotoja… Parannuksia tulee vuosittain noin sata, jatkaa Liimatta.

Palaute työntekijöiltä positiivista

Prosessinhoitaja Juha Hasselin työhön kuuluu prosessintarkkailu ja työpäivät kuluvat tehtaalla tuotantolaitteiden keskellä.

–  Työhyvinvointialueen tulokset ovat olleet hyviä ja niillä on suora vaikutus turvallisuuteen ja hyvinvointiin, kertoo Hassel.

Pienen alkuepäilyn jälkeen työntekijöiltä tullut palaute on ollut todella positiivista. Työntekijät kokevat, että voivat parantaa ja vaikuttaa omaan työympäristöönsä. Kehittämiskohteiden ehdottaminen on tehty työntekijän näkökulmasta helpoksi. Hassel toivoo, että muut osastot ottavat myös työhyvinvointialueen käyttöönsä.

Tänä kesänä tehtaalla aloittaa noin sata kesätyöntekijää ja heiltä toivotaan myös ehdotuksia.

– Nuorilla on uusia näkökulmia ja olisi tyhmää, jos emme kuulisi heidän mietteitään, kertoo Hassel.