Uutisia

Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt selvittävät digitaalisen murroksen vaikutuksia kemianteollisuuteen EU:n rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa. Hankkeen osana toteutetun kyselyn alustavia tuloksia julkistettiin Tallinnassa lokakuussa. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.
Eurooppalaiset kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt kiinnostuivat Työturvallisuuskeskuksen julkaisemasta Paremman työn oppaasta. Opas on nyt käännetty englannin kielelle.
Kun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu eikä kenenkään tarvitse olla varuillaan. Luottamus on yhteistä pääomaa.
Työpaikoilla käydään työsuojeluvaalit pääsääntöisesti kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla on halutessaan oikeus valita omat työsuojeluvaltuutettunsa.
Vuoden alusta käynnissä ollut Hyvää huomista -yritysvierailujen sarja jatkuu syksyllä. Muutamista vierailuista on jo sovittu, mutta vielä mahtuu mukaan kierroksellemme. Kutsummekin kemian alojen yrityksiä ilmoittautumaan vierailukohteeksi.
Jenni Uljas on ollut mukana Hyvää huomista -hankkeen projektiryhmässä viime vuoden lopulta lähtien, jolloin hän aloitti työt Teollisuusliiton työympäristöasiantuntijana. Vajaassa vuodessa hän on todennut hankkeen tärkeäksi keinoksi edistää työhyvinvointia kemian alan työpaikoilla.
Koboltin jalostamo kehittää työhyvinvointia ja turvallisuutta yhdessä henkilöstön kanssa. Työntekijät voivat helposti ehdottaa parannusta tehtaalle ja seurata ehdotuksen etenemistä.
Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman vuoden 2017 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä. Työturvallisuudessa päästiin ensimmäistä kertaa ohjelman toteutuksen aikana viiteen työtapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti. Työhyvinvointi-indikaattoreissa nähtiin myös parannuksia.