Uutisia

Työpaikoilla käydään työsuojeluvaalit pääsääntöisesti kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla on halutessaan oikeus valita omat työsuojeluvaltuutettunsa.
Vuoden alusta käynnissä ollut Hyvää huomista -yritysvierailujen sarja jatkuu syksyllä. Muutamista vierailuista on jo sovittu, mutta vielä mahtuu mukaan kierroksellemme. Kutsummekin kemian alojen yrityksiä ilmoittautumaan vierailukohteeksi.
Jenni Uljas on ollut mukana Hyvää huomista -hankkeen projektiryhmässä viime vuoden lopulta lähtien, jolloin hän aloitti työt Teollisuusliiton työympäristöasiantuntijana. Vajaassa vuodessa hän on todennut hankkeen tärkeäksi keinoksi edistää työhyvinvointia kemian alan työpaikoilla.
Koboltin jalostamo kehittää työhyvinvointia ja turvallisuutta yhdessä henkilöstön kanssa. Työntekijät voivat helposti ehdottaa parannusta tehtaalle ja seurata ehdotuksen etenemistä.
Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman vuoden 2017 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä. Työturvallisuudessa päästiin ensimmäistä kertaa ohjelman toteutuksen aikana viiteen työtapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti. Työhyvinvointi-indikaattoreissa nähtiin myös parannuksia.
Hyvää huomista -ohjelman vuoden 2018 yrityskierros on päässyt hyvään vauhtiin. Vierailuja on toteutettu suunniteltuun tahtiin, ja kokemukset ovat olleet antoisia liittojen edustajille ja saamamme palautteen mukaan myös yrityksille ja henkilöstön edustajille.
Mitä tapahtuu kemian alan työhyvinvointia kehittävässä Hyvää huomista -ohjelmassa? Katso videohaastattelu
Kutsumme kemian alojen yritykset osallistumaan Hyvää huomista -ohjelmaan. Vastaamalla indikaattorikyselyyn yritys saa käyttöönsä ohjelman logon sekä mahdollisuuden kohdennettuun koulutukseen.