Ajankohtaista

Työn kehittäminen näkyy viivan alla

Uusi ohjelma pyrkii levittämään työelämän laatua parantavia innovaatioita kaikkiin organisaatioihin. Työn ja työhyvinvoinnin parantaminen voi kuulostaa epämääräiseltä tavoitteelta, mutta sitä on…

Työhyvinvointikorttikoulutusta omakustannushintaan kemian alojen yrityksille – tilaa meidät työpaikallesi!

Osana työhyvinvoinnin edistämistä Hyvää huomista -ohjelman sopijapuolet suosittavat Työhyvinvointikortin suorittamista kaikissa työyhteisöissä. Hyvää huomista -ohjelmassa on aloitettu uutena…

Työ kestävän tuotannon ja työturvallisuuden eteen tuottaa tulosta

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman tulokset vuodelta 2019 julkaistiin toukokuussa. Niin kasvihuonekaasupäästöt kuin työtapaturmien määrä ovat laskeneet. Yhä useampi yritys…

Työsuojeluvaalit

Työpaikoilla käydään pääsääntöisesti työsuojeluvaalit kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu…

Työn keventämisen keinot käyttöön!

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolla EU-OSHA:lla alkaa lokakuussa työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn liittyvä Terveellinen työ- kampanja Työn keventämisen keinot…

Parempi sisäilma-sivusto julkaistu

Työturvallisuuskeskuksen sisäilmaryhmä on julkaissut uuden Parempi sisäilma -verkkosivuston työpaikkojen tueksi sisäilma-asioiden käsittelyyn. Sivusto kokoaa hyvät käytännöt ohjeiksi työsuojelun…

Miten edistää sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta työpaikalla?

Yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Turvalliseen työpaikkaan on kaikkien kiva mennä. Myös lakiin on kirjattu, ettei ketään saa…

Pron Facebook-live 24.6.2020 kello 14.00: Miten sinun työpaikallasi otetaan huomioon ihmisten moninaisuus?

Euroopan perusoikeusviraston tuoreen kyselyn mukaan yhä useammat lesbot, homot, biseksuaalit, transihmiset ja intersukupuoliset (LHBTI) henkilöt ovat avoimempia suuntautumisestaan myös Suomessa, mutta…

Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus

Työnantajan on huolehdittava Työturvallisuuslain 14§ mukaisesti työntekijän riittävästä perehdyttämisestä ja opastamisesta työhön. Työnopastus on suunnitelmallista koulutustoimintaa, jossa uusi…

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset - tutkimus

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä Tilastokeskuksen kanssa kyselyn tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemisestä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaavat työnantajan edustajat.…

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on nostettu esiin työelämän laadun kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tarkoituksena on käynnistää työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen työn ja…

Hyvää huomista -ohjelman jatkosta sovittiin

Kemianteollisuuden, Teollisuusliiton, Pron ja YTNn vuonna 2010 yhteisesti käynnistämä Hyvää huomista -ohjelma on vakiintunut edistämään työhyvinvointia alalla. Ohjelmassa omaksuttua yritysten…

Työhyvinvointikortteja suoritettu Hyvää huomista -ohjelmassa jo noin 80

Hyvää huomista -ohjelmaan osallistuville yrityksille tarjotaan Työhyvinvointikorttikoulutusta, jonka toteuttavat työnantaja- ja palkansaajajärjestöt yhteistyössä. Korttikoulutus on saanut hyvää…

Uusi Hyvää huomista -työkalu: Työhyvinvoinnin kokonaisuus koottuna infograafiin

Yrityksen toiminnassa monilla asioilla on yhteys työhyvinvointiin. Aina ei ole kuitenkaan helppo tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä eikä viestiä näistä asioista henkilöstölle. Tarve koota…

Hyödynnä Työturvallisuuskeskuksen sparraustunnit

Työturvallisuuskeskus järjestää kuukauden välein maksuttomia verkkoluentoja työhyvinvoinnin ja turvallisuuden teemoista. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu kuulolle! TTK:n sparraustuntien aikataulu…

Työhyvinvointikorttikoulutusta kemian alojen yrityksille

Hyvää huomista -ohjelmassa on aloitettu uutena toimintamuotona Työhyvinvointikorttikoulutukset kemian alojen yrityksille. Muista Työhyvinvointikorttikoulutuksista poiketen kemian aloilla koulutus…

Teollisuudessa työsuojeluvaalit marras-joulukuussa

Työpaikoilla käydään pääsääntöisesti työsuojeluvaalit kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu…

Kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa 6.6.2019 päätettiin käynnistää työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. Tarkoituksena on vauhdittaa…

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020

Uudessa laissa tulee muutoksia jopa soveltamisalaan työaika-autonomian näkökulmasta. Työajaksi luettavaan aikaan tulee täsmennyksiä varallaolon ja matkustamisen osalta ja erilaisia…

Vuosilomalaista entistä oikeudenmukaisempi

Vuosilomalakiin tuli uutena oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Tällä turvataan työntekijän oikeus neljän viikon palkalliseen lomaan silloin, kun hänelle muutoin sairauden tai…

Vanhempia