Ajankohtaista

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset - tutkimus

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä Tilastokeskuksen kanssa kyselyn tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemisestä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaavat työnantajan edustajat.…

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on nostettu esiin työelämän laadun kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tarkoituksena on käynnistää työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen työn ja…

Hyvää huomista -ohjelman jatkosta sovittiin

Kemianteollisuuden, Teollisuusliiton, Pron ja YTNn vuonna 2010 yhteisesti käynnistämä Hyvää huomista -ohjelma on vakiintunut edistämään työhyvinvointia alalla. Ohjelmassa omaksuttua yritysten…

Työhyvinvointikortteja suoritettu Hyvää huomista -ohjelmassa jo noin 80

Hyvää huomista -ohjelmaan osallistuville yrityksille tarjotaan Työhyvinvointikorttikoulutusta, jonka toteuttavat työnantaja- ja palkansaajajärjestöt yhteistyössä. Korttikoulutus on saanut hyvää…

Uusi Hyvää huomista -työkalu: Työhyvinvoinnin kokonaisuus koottuna infograafiin

Yrityksen toiminnassa monilla asioilla on yhteys työhyvinvointiin. Aina ei ole kuitenkaan helppo tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä eikä viestiä näistä asioista henkilöstölle. Tarve koota…

Hyödynnä Työturvallisuuskeskuksen sparraustunnit

Työturvallisuuskeskus järjestää kuukauden välein maksuttomia verkkoluentoja työhyvinvoinnin ja turvallisuuden teemoista. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu kuulolle! TTK:n sparraustuntien aikataulu…

Työhyvinvointikorttikoulutusta kemian alojen yrityksille

Hyvää huomista -ohjelmassa on aloitettu uutena toimintamuotona Työhyvinvointikorttikoulutukset kemian alojen yrityksille. Muista Työhyvinvointikorttikoulutuksista poiketen kemian aloilla koulutus…

Teollisuudessa työsuojeluvaalit marras-joulukuussa

Työpaikoilla käydään pääsääntöisesti työsuojeluvaalit kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu…

Kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa 6.6.2019 päätettiin käynnistää työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. Tarkoituksena on vauhdittaa…

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020

Uudessa laissa tulee muutoksia jopa soveltamisalaan työaika-autonomian näkökulmasta. Työajaksi luettavaan aikaan tulee täsmennyksiä varallaolon ja matkustamisen osalta ja erilaisia…

Vuosilomalaista entistä oikeudenmukaisempi

Vuosilomalakiin tuli uutena oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Tällä turvataan työntekijän oikeus neljän viikon palkalliseen lomaan silloin, kun hänelle muutoin sairauden tai…

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnot jaettiin

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Tänä vuonna turvallisuuspalkinto nosti esille vahvaa tavoitteellisuutta,…

Työhyvinvoinnin johtaminen -ohje avuksi työpaikan johdolle ja päätöksentekijöille

Hyvää huomista -ohjelma on yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa julkaissut yritysten johdolle suunnatun ohjeen työhyvinvoinnin johtamisesta. Ohjeen tarkoituksena on auttaa johtoa ja kaikkia…

Materiaalia englanniksi

Hyvää huomista -ohjelma on käännättänyt materiaaleja nyt myös englanniksi. Paremman työn opas Paremman työn opas esittelee käytännönläheisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla hyviksi…

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 26.4.2019 - Ilmoittaudu seminaariin

Työturvallisuuskeskus järjestää 26.4.2019 viisi Kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaaria yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa. Teemana on Perehdyttämisen hyvät…

Työhyvinvointikortti-koulutukset kiertävät

Hyvää huomista -ohjelma tarjoaa aktiivisille kemian alojen yrityksille mahdollisuuden yrityskohtaiseen työhyvinvointikorttikoulutukseen. Lue lisää...

Digitaalisen murroksen vaikutukset esillä Euroopan kemianteollisuuden seminaarissa

Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt selvittävät digitaalisen murroksen vaikutuksia kemianteollisuuteen EU:n rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa. Hankkeen osana toteutetun kyselyn…

Paremman työn opas käännettiin englanniksi

Eurooppalaiset kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt kiinnostuivat Työturvallisuuskeskuksen julkaisemasta Paremman työn oppaasta. Opas on nyt käännetty englannin kielelle. Paremman työn opas…

Työelämä 2020- hanke haastaa työpaikat tunniksi luottamuksen äärelle

Kun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu eikä kenenkään tarvitse olla varuillaan. Luottamus on yhteistä pääomaa. Luottamustunti on työtiimin sisäinen ryhmäkeskustelu, jota ohjaa…

Poikkeuksellisten kausien työsuojeluvaalit marras–joulukuussa

Työpaikoilla käydään työsuojeluvaalit pääsääntöisesti kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu…