Ajankohtaista

Teollisuudessa työsuojeluvaalit marras-joulukuussa

Työpaikoilla käydään pääsääntöisesti työsuojeluvaalit kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu…

Kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa 6.6.2019 päätettiin käynnistää työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. Tarkoituksena on vauhdittaa…

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020

Uudessa laissa tulee muutoksia jopa soveltamisalaan työaika-autonomian näkökulmasta. Työajaksi luettavaan aikaan tulee täsmennyksiä varallaolon ja matkustamisen osalta ja erilaisia…

Vuosilomalaista entistä oikeudenmukaisempi

Vuosilomalakiin tuli uutena oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Tällä turvataan työntekijän oikeus neljän viikon palkalliseen lomaan silloin, kun hänelle muutoin sairauden tai…

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnot jaettiin

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Tänä vuonna turvallisuuspalkinto nosti esille vahvaa tavoitteellisuutta,…

Työhyvinvoinnin johtaminen -ohje avuksi työpaikan johdolle ja päätöksentekijöille

Hyvää huomista -ohjelma on yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa julkaissut yritysten johdolle suunnatun ohjeen työhyvinvoinnin johtamisesta. Ohjeen tarkoituksena on auttaa johtoa ja kaikkia…

Materiaalia englanniksi

Hyvää huomista -ohjelma on käännättänyt materiaaleja nyt myös englanniksi. Paremman työn opas Paremman työn opas esittelee käytännönläheisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla hyviksi…

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 26.4.2019 - Ilmoittaudu seminaariin

Työturvallisuuskeskus järjestää 26.4.2019 viisi Kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaaria yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa. Teemana on Perehdyttämisen hyvät…

Työhyvinvointikortti-koulutukset kiertävät

Hyvää huomista -ohjelma tarjoaa aktiivisille kemian alojen yrityksille mahdollisuuden yrityskohtaiseen työhyvinvointikorttikoulutukseen. Lue lisää...

Digitaalisen murroksen vaikutukset esillä Euroopan kemianteollisuuden seminaarissa

Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt selvittävät digitaalisen murroksen vaikutuksia kemianteollisuuteen EU:n rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa. Hankkeen osana toteutetun kyselyn…

Paremman työn opas käännettiin englanniksi

Eurooppalaiset kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt kiinnostuivat Työturvallisuuskeskuksen julkaisemasta Paremman työn oppaasta. Opas on nyt käännetty englannin kielelle. Paremman työn opas…

Työelämä 2020- hanke haastaa työpaikat tunniksi luottamuksen äärelle

Kun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu eikä kenenkään tarvitse olla varuillaan. Luottamus on yhteistä pääomaa. Luottamustunti on työtiimin sisäinen ryhmäkeskustelu, jota ohjaa…

Poikkeuksellisten kausien työsuojeluvaalit marras–joulukuussa

Työpaikoilla käydään työsuojeluvaalit pääsääntöisesti kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu…

Uudempia