Digitaalisen murroksen vaikutukset esillä Euroopan kemianteollisuuden seminaarissa

16.11.2018

Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt selvittävät digitaalisen murroksen vaikutuksia kemianteollisuuteen EU:n rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa. Hankkeen osana toteutetun kyselyn alustavia tuloksia julkistettiin Tallinnassa lokakuussa. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Digitalisaatio muuttaa työtä, tuotantoprosesseja ja työympäristöjä kaikilla aloilla. Digitaalinen transformaatio vaikuttaa väistämättä yritysten menestymiseen ja kilpailukykyyn sekä työhön ja työmarkkinoihin. Muutokset tuntuvat niin toimiala- ja yritystasolla kuin henkilöstön arjessa. Näihin muutoksiin paneudutaan EU:n rahoittamassa kemianteolllisuuden työmarkkinajärjestöjen hankkeessa.   

Osana kaksivuotista digitalisaatiohanketta toteutettiin kesän ja alkusyksyn aikana verkkokysely, johon kutsuttiin vastaajiksi sekä yritysten johtoa, työntekijöitä että alan järjestöjen edustajia kaikista EU-maista. Kyselyn teemoina olivat:  

  • työn ja työn luonteen muuttuminen
  • uuden osaamisen tarpeet
  • robotiikan ja tekoälyn vaikutukset työelämän rakenteisiin
  • automaation ja robotiikan vaikutukset teollisiin prosesseihin ja arvoketjuihin
  • digitaaliset tuotteet ja palvelut

Digitalisaatio muuttaa työtä monin tavoin

Kyselyn alustavat tulokset olivat esillä hankkeen seminaarissa Tallinnassa. Tulosyhteenveto julkistetaan joulukuussa.

Alustavien tulosten mukaan kemianteollisuudessa uskotaan vahvemmin työn tekemisen murrokseen kuin työpaikkojen merkittävään vähenemiseen. Kuitenkin joissain yrityksen toiminnoissa kuten hallinnossa työpaikkojen uskotaan vähenevän. Uusia tehtäviä avautuu vastaajien arvion mukaan mm. IT-palveluissa, tutkimuksessa ja kehityksessä sekä johtotehtävissä.

Kyselyn vastaajat uskovat digitalisaation vaikuttavan myös mobiilin työn sekä toimiala- ja tehtävärajat ylittävän tiimityön lisääntymiseen. Vastaajien arvioiden mukaan digitalisaatio vähentää vaarallisten työtehtävien määrää, mutta psykologisen kuormituksen uskotaan lisääntyvän.


Hankkeen tuloksena toimintaohjelma

Selvityksen sekä asiantuntijahaastattelujen tulosten pohjalta Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet tulevat laatimaan yhteisen digitalisaation toimintaohjelman, joka käsittelee osaamisen muutosta, työn tekemisen uusia tapoja sekä terveys- ja turvallisuusasioita.

Euroopan unionin rahoittama hanke päättyy vuoden 2019 lopussa.Lue lisää:  Our future workplace – Tallin Conference