Kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

30.8.2019

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa 6.6.2019 päätettiin käynnistää työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. Tarkoituksena on vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä. 

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelman kohderyhmänä ovat työntekijät, työnantajat, työyhteisöt ja niiden muodostamat verkostot. Ohjelma valmistellaan ja toteutetaan kolmikantaisesti ja siinä hyödynnetään aiempien työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia