Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

15.2.2020

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on nostettu esiin  työelämän laadun kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 

Tarkoituksena on käynnistää työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma vauhdittamaan toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan on varattu 12 miljoonaa koko hallituskaudelle. Osana ohjelmaa toteutetaan työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelmalla turvataan palvelujärjestelmiemme kehittämiseksi välttämätön työikäisten työ- ja toimintakykyyn liittyvä tutkimus.

Ohjelman kohderyhmänä ovat työntekijät, työnantajat, työyhteisöt ja niiden muodostamat verkostot ja se toteutetaan kolmikantaisesti aiempien työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia hyödyntäen. 

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi