Työ kestävän tuotannon ja työturvallisuuden eteen tuottaa tulosta

7.9.2020

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman tulokset vuodelta 2019 julkaistiin toukokuussa. Niin kasvihuonekaasupäästöt kuin työtapaturmien määrä ovat laskeneet. Yhä useampi yritys käytti tuotannossaan uusiutuvia raaka-aineita, ja tuotannosta poistuvien jätteiden määrä laski. Myös työhyvinvoinnin tulokset pysyivät hyvällä tasolla.

Tulosten mukaan kemianteollisuuden hiilineutraalisuus on oikealla tiellä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 31 % vuodesta 1999. Samoin materiaalivirrat tunnetaan entistä paremmin. Vuonna 2019 runsas kolmannes (39 %) yrityksistä raportoi käyttävänsä uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien rinnalla. Lisäksi yli puolet yrityksistä käyttää kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan.Tapaturmien määrä laski entisestään

Panostukset turvallisuuden kehittämiseen ovat tuottaneet tulosta. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä jatkoi laskuaan vuonna 2019, ja neljänneksessä yrityksistä ei tapahtunut omalle henkilöstölle eikä urakoitsijoille yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tapaturmataajuudet henkilöstöllä vuonna 2019 olivat LTI1:  6,5 tapatumaa milj. työtuntia kohden ja LTI3: 4,4 tapaturmaa milj. työtuntia.Työhyvinvoinnin tulokset hyvällä tasolla

Responsible Care -ohjelmassa seurataan myös työhyvinvointiin liittyviä mittareita. Vuonna 2019 sairaspoissaolot olivat 3,6 % kokonaistyötunneista ja vaihtuvuus vastaavasti 10,4 %  henkilöstöstä. Vaihtuvuus lisääntyi hiukan verrattuna vuoteen 2018, mutta muutoin tulokset pysyivät edellisvuoden tasolla.  

Tulosten mukaan henkilöstön- ja koulutussuunnitelmat ovat käytössä  95 % yrityksistä. Tasa-arvo-suunnitelma on puolestaan toteutettu nyt 93 % yrityksistä ja siinä on kasvua vuodesta 2018. 
Eläköitymisikä on kemianteollisuuden RC-yrityksissä 63 vuotta. 

Ohjelman nettisivut: https://responsiblecare.fi/fi

Tarkemmat tulokset: https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/responsible-care/