Työhyvinvointikortteja suoritettu Hyvää huomista -ohjelmassa jo noin 80

2.12.2019

Hyvää huomista -ohjelmaan osallistuville yrityksille tarjotaan Työhyvinvointikorttikoulutusta, jonka toteuttavat työnantaja- ja palkansaajajärjestöt yhteistyössä. Korttikoulutus on saanut hyvää palautetta kemian alojen yrityksiltä, ja ohjelman puitteissa kortteja on suoritettu jo lähes 80. 

Työhyvinvointikortin haltijoita on kaikenkaikkiaan Suomessa jo 30 000. Koulutuksia on järjestetty vuodesta 2011 alkaen. Koulutus soveltuu niin yrityksen johdolle kuin henkilöstöllekin. Tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva työhyvinvoinnin tekijöistä, ja samalla yritys saa hyvät eväät työhyvinvoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen.  


Lue lisää Työhyvinvointikortista Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.