Työhyvinvointikorttikoulutusta kemian alojen yrityksille

13.9.2019

Hyvää huomista -ohjelmassa on aloitettu uutena toimintamuotona Työhyvinvointikorttikoulutukset kemian alojen yrityksille. Muista Työhyvinvointikorttikoulutuksista poiketen kemian aloilla koulutus järjestetään työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Kouluttajina toimivat tällä hetkellä Kemianteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pron asiantuntijat. 

Koulutusta tarjotaan Hyvää huomista -ohjelmaan osallistuville yrityksille, kun nämä vastaavat vuosittaiseen työhyvinvointi-indikaattorikyselyyn. Koulutuksia on tähän mennessä järjestetty muutamia, ja kokemukset koulutuksista ovat olleet myönteisiä. 

Yrityskohtaisissa koulutuksissa on mahdollista ottaa huomioon yrityksen omia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita korttikoulutuksen ohjelman puitteissa.  Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen yrityksessä tunnistetaan kehittämistarpeet ja käynnistetään systemaattinen työhyvinvoinnin kehittäminen.

Lue lisää Hyvää huomista-ohjelman Työhyvinvointikorttikoulutuksista.