Työpaikan tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset - tutkimus

10.3.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä Tilastokeskuksen kanssa kyselyn tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemisestä.

Ensimmäisessä vaiheessa vastaavat työnantajan edustajat. Seuraavaksi kysely lähetetään suunnitelman tekemisessä mukana olleille työntekijöiden edustajille. Tasa-arvosuunnitelman tekemiseen osallistuneiden työntekijöiden tiedot kysytään työnantajalta ja toissijaisesti käytetään työsuojeluhenkilörekisteriä, jos työnantaja ei vastaa kyselyyn tai ilmoita työntekijöiden edustajien yhteystietoja.