Työsuojeluvaalit

7.9.2020

Työpaikoilla käydään pääsääntöisesti työsuojeluvaalit kahden vuoden välein, ellei paikallisesti tai sopijajärjestöjen kesken ole toisin sovittu. Vaaleissa valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla on halutessaan oikeus valita omat työsuojeluvaltuutettunsa. Paikallisesti sopien voidaan valita myös tarvittava määrä asiamiehiä esimerkiksi eri työosastoille. Samassa yhteydessä valitaan myös työsuojelutoimikunnan tai vastaavan työsuojelun yhteistoimintaelimen jäsenet. Sovitun käytännön mukaan vaalit tulisi käydä marras-joulukuun aikana.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden valinnasta säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta 2006/44. Lisäksi työmarkkinaosapuolet ovat laatineet ohjeet: Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla; vaaliohje 2019. Nämä löytyvät Työturvallisuuskeskuksen kotisivuilta https://ttk.fi/files/4187/TTK_tyosuojeluvaaliohje2019.pdf.

On tärkeää, että vaalit toteutetaan työpaikoilla hyvässä yhteistoiminnassa sekä lakia ja ohjeita noudattaen. Hyvä työsuojelun yhteistoiminta sekä sitä toteuttavat yhteistoimintahenkilöt ja -elimet ovat keskeinen osa työpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämistä.