Uusi Hyvää huomista -työkalu: Työhyvinvoinnin kokonaisuus koottuna infograafiin

16.9.2019

Yrityksen toiminnassa monilla asioilla on yhteys työhyvinvointiin. Aina ei ole kuitenkaan helppo tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä eikä viestiä näistä asioista henkilöstölle.  

Tarve koota työhyvinvoinnin osatekijät yhteen on noussut esiin Hyvää huomista -ohjelman yritysvierailuilla. Vastauksena tähän tarpeeseen olemme nyt julkaisseet Työhyvinvoinnin kokonaisuus -infograafin, joka on saatavilla sekä sähköisenä versiona että painettuna julisteena. Työkalun tarkoituksen on edistää ja tukea työhyvinvointia koskevaa vuoropuhelua yrityksissä. 

Infograafi sisältää tiiviit kuvaukset työhyvinvoinnin osa-alueista sekä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi.

  • Hyvä johtaminen
  • Toimiva työyhteisö
  • Innostus työhön
  • Osaamisen kehittäminen
  • Yhteistyö

Tutustu infograafiin ja sen käyttömahdollisuuksiin: Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuus