Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020

14.5.2019

Uudessa laissa tulee muutoksia jopa soveltamisalaan työaika-autonomian näkökulmasta. Työajaksi luettavaan aikaan tulee täsmennyksiä varallaolon ja matkustamisen osalta ja erilaisia joustomahdollisuuksia lisätään ja työaikarajoituksia puretaan. 

Uutena käsitteenä on joustotyöaika. Yötyön soveltamisalaa laajennetaan ja siihen liittyvää säätelyä muutetaan. Liukumiin ja työaikapankkiin tulee uusia määräyksiä ja  säännöllisen työajan ja ylitöiden määrät muuttuvat.

Työehtosopimusten rooli pysyy edelleen merkittävänä.

Lisätietoa aiheesta