Työhyvinvointi heijastuu myös työpaikan ulkopuolelle

30.8.2018

Olin työharjoittelussa kuluneena kesänä Kemianteollisuus ry:n vastuullisuus -tiimissä ja tutkin muun muassa työhyvinvointia osana yrityksen vastuullisuutta. Näen, että vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista on lähtökohta muille vastuullisille toimille; kun töissä voi hyvin, saa energiaa ja tahtoa myös lisätä työkavereiden ja ympäristön hyvinvointia. Kemianteollisuuden alalla erityisesti työturvallisuus on tärkeä osa työhyvinvointia. Tämä on alalla hoidettu mallikkaasti. Työharjoittelun jälkeen minua pyydettiin kertomaan, mitä työhyvinvointi minulle merkitsee.

Mielestäni hyvinvointi työssä on tunne siitä, että kokee itsensä tärkeäksi osaksi työyhteisöä ja tekemänsä työn merkitykselliseksi. Minulle työssä tärkeää on myös itsensä kehittämisen mahdollisuus, jossa esimiehen ja työkavereiden rakentava palaute ja kannustus ovat tärkeässä asemassa. Voin töissä hyvin, kun työnteko on kokonaisuudessaan mielekästä ja tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä mahdollistaa harrastukset ja riittävän levon työpäivän jälkeen.

Tärkeää työhyvinvoinnissa on myös työkavereiden merkitys sekä työyhteisössä vallitseva ilmapiiri ja yhteisvoimin koko tiimin hyvinvoinnista huolehtiminen. Pienet yhteiset työpäivää piristävät hetket lisäävät tutkitusti työhyvinvointia ja työtehoa; hyvänä esimerkkinä yhteinen lounas työkavereiden kanssa. Työyhteisön tulisi yhdessä huolehtia keskinäisestä työhyvinvoinnista ja työnantajan kannustaa työntekijöitä huolehtimaan hyvinvoinnista niin työpaikalla kuin työpaikan ulkopuolellakin, koska tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä mahdollistaa työssä jaksamisen.

Omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen näkyy työssä – työ parhaimmillaan lisää yksilön hyvinvointia ja on tärkeä osa hänen identiteettiään. Työtä saatetaan pitää myös itsensä peilikuvana, joka heijastaa omia arvoja ja vahvistaa minä -kuvaa. Kun töissä voi hyvin, se heijastuu myös työpaikan ulkopuolelle. Ja kun tämän johdosta vapaa-ajalla voi hyvin, tulee siitä jälleen uutta intoa työhön.

Työntekijän hyvinvointi lisää työtehoa ja työnteko hänen hyvinvointiaan.


Eerika Neuvonen