Turvallisuus tehdään jo suunnitteluvaiheessa


Olin luottamustoimeni kautta mukana ChemBio-messujen ständillä edustamassa Teollisuusliittoa. Tehtävänä oli tavoitella sekä opiskelijoita että opettajia ammatillisista oppilaitoksista aina korkeakouluihin.

Mukana ständillämme oli Teollisuusliiton lisäksi Ammattiliitto Pron, Ylemmät toimihenkilöt YTN:n, opetushallituksen, Työturvallisuuskeskuksen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n ja Kemianteollisuus ry:n edustus. Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Merja Vuori kertoi kävijöille tulevaisuuden oppilaitosyhteistyöstä ja esitteli työturvallisuuden itsearviointimallia. Itse ehdin vuoroni aikana markkinoida yhteistyötä niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin edustajille.

Työelämässä on havaittu, että työturvallisuusopinnoille on tilausta. Esimerkkinä työturvallisuusosaamisen tarpeesta ovat vaikkapa vastavalmistuneet suunnittelijat ja esimiehet, joiden tehtävänä on työelämään siirtyessään suunnitella teollisuuden prosesseja tai konelinjoja tai johtaa töitä ilman vankkaa työkokemusta ja sen kautta saatua osaamista.

– Turvallisuus tehdään jo suunnitteluvaiheessa, sanoi työpaikkani tehdaspalvelupäällikkö taannoin.

Automaatioasentajana ja 35 vuoden ammatillisella työkokemuksella komppaan häntä vahvasti. Myös ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden on syytä osata työelämään siirtyessään työturvallisuuden perusteet, eli kaikki se, mitä tulee huomioida, kun suojaudutaan kemiallisilta ja fyysisiltä vaaroilta. Toki jo työturvallisuuslaki velvoittaa työpaikat arvioimaan vaarat ja huomioimaan oikeat toimintatavat.

Kuulemani perusteella oppilaitoksille suunnattu kemian alojen turvallisuusyhteistyö ja sen myötä saadut käytännön kokemukset ovat herättäneet sekä opettajien että oppilaiden kiinnostuksen. Yhteisiin tilaisuuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Se on minusta hieno juttu!

Jarkko Kurvinen

teollisuusliittolainen työsuojeluvaltuutettu ja Kemianteollisuuden työalatoimikunnan jäsen