Jenni Uljas: Innostus työhön tehdään tai tapetaan

Innostunut työntekijä voi paremmin ja tekee työtään tarmokkaammin kuin leipiintynyt työntekijä. Toiset meistä innostuvat herkemmin kuin toiset, mutta innostusta voidaan myös luoda ja toisaalta se voidaan tappaa.

Innostus työhön syntyy työn mielekkyydestä ja siitä, että työtä saa tehdä järkevästi ja sopivalla kuormituksella. Lähiyhteisön innostus, tuki ja kannustus ovat tärkeitä ja hyvin johdetussa työyhteisössä on helpompi innostua. Johdon merkitys työn sujuvuuteen ja toimiviin työolosuhteisiin on ensiarvoisen tärkeä.

Liian usein työympäristö tai työvälineet aiheuttavat harmistusta tai ylimääräistä vaivaa ja liiallinen kuormitus aiheuttaa kireyttä. väsynyt ihminen ei jaksa innostua saati miettiä oman työn tuunaamista mielekkäämmäksi.

Usein työtä vaikeuttavat ja innostusta tappavat asiat olisivat helposti ratkaistavissa, jos olisi hetki aikaa pysähtyä ja miettiä. Tyypillisesti kiire aiheuttaa myös kireyttä, eikä toisten onnistumisia ja työsuorituksia huomata, eikä niistä ainakaan osata antaa hyvää palautetta.     

Hyvinvoivassa työyhteisössä työ on jaettu ja johdettu tarkoituksenmukaisesti. Työntekijät voivat ja ennen kaikkea haluavat ja jaksavat vaikuttaa omaan työhönsä, työskentelytapoihinsa ja työympäristöönsä. Työntekijät haluavat osallistua työpaikan kehittämiseen laajemminkin ja kokevat, että heidän näkemyksiään kuunnellaan ja huomioidaan. Hyvinvoivassa työyhteisössä työkaverit ovat samaa tiimiä, kannustavat, tukevat ja tarvittaessa tarjoavat suklaata. 


Jenni Uljas
Työympäristöasiantuntija

Teollisuusliitto