Luottamuksella tuottavuutta

8.2.2019

Nykypäivänä varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että työntekijöiden hyvinvointi lisää tuottavuutta. Ylimääräinen huoli vähentää työmotivaatiota ja häiritsee työntekoa. Samoin ollaan yhtä mieltä siitä, että luottamus lisää hyvinvointia. Yhteisestä tahtotilasta huolimatta monissa työpaikoissa kommunikaatio katkeilee ja ihmiset kokevat huolta.

Liittotoimitsijan työpöydällä näkyy usein se, että luottamukseen panostamalla useat todella hankalat tilanteet olisivat olleet vältettävissä. Helposti ajatellaan, että luottamus on mystinen voima, joka liittyy vain henkilökemioihin, ihmisten ominaisuuksiin tai pahimmillaan käskytykseen ja pelotteluun. Vaikka toki ihmisten tunteisiin liittyy paljon henkilökohtaisia muuttujia, on luottamusta mahdollista rakentaa.

Luottamuksen rakentaminen on luultavasti pisimpiä, vaikeimpia ja herkimpiä prosesseja työpaikoilla. Tulokset näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua ja virheet muistetaan pitkään. Siitä huolimatta se näyttää kannattavan. Työpaikalla olevan luottamuksen tason pystyy aistimaan nopeasti.

Kuulen usein kommentteja, kuinka työpaikalla joku valittaa kaikesta, tai käyttää yhdessä sovittuja etuja väärin. Usein näissä tilanteissa mietin, kuinka paljon helpommalla kaikki pääsisivät, kun kyseistä työntekijää kunnolla kuultaisiin ja yritettäisiin selvittää ongelman todellinen syy. Ihmisillä on paljon erilaisia lukkoja puhua ongelmistaan, erityisesti liittyen osaamispuutteisiin tai vaikeisiin elämäntilanteisiin. Usein melko yksinkertainenkin toimenpide voi auttaa.

Mitään yleispäteviä ratkaisuja ei varmastikaan ole. Lähtökohta on se, että kaikilla on aito tahtotila. Ensisijaista on, että kukin tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja roolinsa, ja toimii niiden mukaisesti. Kun pelisäännöt ovat selvät ja niistä on aidosti sovittu yhdessä, on niihin helpompi kaikkien sitoutua. Kiinnostus pelisääntöjen noudattamiseen lopahtaa kuitenkin nopeasti, jos huomataan, että osalla on eri säännöt. Työnantajalla on tässäkin iso vastuu.

Jenni Uljas
työympäristöasiantuntija

Teollisuusliitto ry