Jenni Uljas: Perusasiat työsuojelussa pätevät myös koronan aikaan

Koronapandemia on tuonut mukanaan paljon kummallisuuksia ja poikkeuksia maailman menoon. Rajoja on yhä kiinni, kouluja on ollut kiinni, kokoontumisrajoituksia on määrätty ja ihmisten liikkumista ja kohtaamisia on muutenkin rajoitettu erilaisin määräyksin ja suosituksin. Tulee helposti tunne, että kaikki on nyt toisenlaista.

Valtaosa asioista on kuitenkin ihan ennallaan: jo ennen koronaa ihmisten olisi pitänyt pestä käsiään, olla yskimättä muiden päälle ja pysyä kipeänä kotona.

Koronaepidemia aiheuttaa työpaikoilla erikoisia tilanteita. Koronan leviäminen tulee tietysti sielläkin pyrkiä estämään, mutta huomioiden ihan normaalit periaatteet ja lainsäädännön määräykset. Koronan leviämiseen tulee siis reagoida aivan samoin kuin muihinkin työturvallisuusriskeihin.

Työturvallisuuslainsäädännönkin mukaan ensin arvioidaan riskit ja sitten mietitään hallintakeinot. Koska kyseessä on selkeästi terveysriski, tulisi työterveyshuollolla olla keskeinen rooli riskien arvioinnissa. Riskejä pitäisi hallita mietityillä, oikein kohdennetuilla ja oikean tasoisilla toimilla prioriteettijärjestys mielessä pitäen.

Ensin riskin synty estetään, sitten riski minimoidaan yleisillä keinoilla ja vasta viimeisenä keinona kaivetaan esiin henkilösuojaimet. Hallintatoimet tulee käsitellä yhteistoiminnassa ja kouluttaa henkilöstölle. Mitä suurempi vaikutus kunkin osaamisella ja motivaatiolla kyseisen hallintatoimen onnistumiseen on, sitä enemmän tulee panostaa tiedottamiseen ja kouluttamiseen. Vain oikein käytetty suojain suojaa. Jenni Uljas

Työympäristöasiantuntija

Teollisuusliitto