Jenni Uljas: Työyhteisön merkitys kriisistä selviytymisessä

Ihmisen elämään kuuluu kaikenlaisia poikkeuksellisia ja eri tavoin kuormittavia tilanteita. Tällä hetkellä useimpien elämään vaikuttaa korona monin tavoin. Osaa huolettaa oma ja läheisten terveys, monia huolettaa arjen sujuminen ja useille on tullut toimeentuloon liittyviä vaikeuksia työn vähenemisen vuoksi.

Kaikilla meillä on erilaisia tapoja selviytyä kriisien aiheuttamasta kuormituksesta. Kaikilla meillä on asioita, jotka antavat voimia selvitä kriisitilanteista kuormittumatta liikaa.

Työyhteisöllä on parhaimmillaan suuri merkitys helpottaa ihmistä selviytymään kuormituksesta. Pahimmillaan taas työyhteisö lisää kuormitusta. On suuria eroja siinä, kuinka ihmisten huolet otetaan huomioon ja kuinka niihin reagoidaan. Kuormitusta vähentää merkittävästi, jos työpaikalla ymmärretään ja hyväksytään aidosti ihmisten erilaiset tilanteet.

Käytännön teot ovat usein helppoja ja ovat myös avainasemassa ilmapiirin luomisessa. Voimavaroja lisäävässä työyhteisössä on luottamusta, tukea, kannustusta, avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Juhlapuheille on paikkansa, mutta käytännön teoilla viestitään todellinen asenne ja toivottu tilanne. Luotetaanko työntekijän omaan ilmoitukseen omasta tai lapsen sairaudesta? Mahdollistetaanko työajanjoustoilla lasten ja vanhempien hoivaa? Kannustetaanko ihmisiä tasa-arvoiseen hoivaan isyysvapaiden muodossa? Mahdollistetaanko aidosti sairaslomien pitäminen? Kuuluuko kotiin jäädä jo varhaisessa vaiheessa tautia? Onko työntekijöillä joku väylä purkaa pelkojaan ja reagoidaanko työntekijöiden huoliin?

Moni meistä odottaa syksyä kauhulla, ihan vain, kun tietää lasten olevan joka syksy nuhaisia. Työyhteisön asenne ratkaisee, kuinka paljon sinänsä pieni, elämään normaalisti kuuluva asia ahdistaa poikkeuksellisessa tilanteessa.


Jenni Uljas

Työympäristöasiantuntija

Teollisuusliitto