Yhteistyö työhyvinvoinnin keskiössä

30.11.2018


Hyvää huomista -ohjelman puitteissa olemme käyneet kemianteollisuuden työpaikoilla esittelemässä ohjelman työkaluja, kuulostelemassa yritysten tarpeita ja meidän mahdollisuuksiamme olla avuksi työhyvinvoinnin kehittämisessä. Näkemyksemme mukaan työhyvinvoinnin kehittämisen onnistumisen avainasemassa on yhteistyö. Ohjelman toteutuksessa se näkyy liittojen välisenä yhteistyönä ja työpaikoilla koko henkilöstön yhteistyönä ja osallistumismahdollisuuksina.  


Yhteistyön periaatetta noudattaen olemmekin käyneet työpaikkavierailuilla aina työnantaja- ja työntekijäliiton työntekijät yhdessä. Välillä on reissussa ollut melko isokin ryhmä.  Tämä valinta henkilöstöresursseja sitovasta yhdessä kulkemisesta on välillä aiheuttanut aikamoisia kalenterihaasteita, mutta on ollut todella antoisaa. Uskon, että yhdessä käymillämme keskusteluilla, olemme kasvattaneet yhteistä näkemystämme työhyvinvoinnista, sen kehittämiseen tarvittavista työkaluista ja haasteista. Käsityksemme roolistamme työhyvinvoinnin kehittämisessä kirkastuu meille yhdessä. 


Marraskuun lopulla kävimme peräkkäisinä päivinä kahdessa varsin erilaisessa yrityksessä. Molemmissa kävimme läpi yritysten hyvin erilaisia markkina- ja henkilöstötilanteita, työhyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia työhyvinvointiin. Henkilöstön rakenne henkilöstöryhmittäin, keski-ikä, sukupuolijakauma ja yhdessä tekemisen mallit vaihtelivat suuresti. Suurimmat vahvuudet ja haasteet kulminoituivat näissäkin yrityksissä kommunikaatioon, kaikkien mielipiteiden kuulemiseen sekä luottamukseen. Niistähän yhteistyössä on pohjimmiltaan kyse. 


Kiitos arvon kollegat muista liitoista. Tämä vuosi on ollut oikein lystikäs kanssanne. 


Työpaikkakiertue jatkuu myös vuonna 2019. Meitä saa pyytää käymään. 

Jenni Uljas 
Teollisuusliitto ry 
Työympäristöasiantuntija