Juha Teerimäki: Varhainen välittäminen tarpeen myös etätyössä

Koronaepidemia ikävä kyllä sen kun jatkuu, eikä liene aivan heti kokonaan ohi. Olemmekin käsitelleet koronaa useissa blogeissamme, kun aihe on läsnä arkipäivän elämässä haluamattammekin. 

Lisääntynyt etätyö muokkaa työyhteisön toimintaa monella tapaa, mutta normaalit työnantajan ja työntekijöiden velvoitteet ovat voimassa entiseen tapaan. Työntekijän työkyky voi heikentyä myös etätyön aikana. Tämän havaitseminen voi olla hankalampaa kuin tehtäessä työtä niin, että ollaan fyysisesti läsnä työpaikalla. Työkyvyn heikkeneminen voi kuitenkin tulla ilmi monella eri tavalla, kuten esimerkiksi työsuorituksen tai työn laadun heikkenemisenä, käyttäytymisen muutoksena tai lisääntyneinä sairauspoissaoloina. 

Työnantajalla on vastuu työturvallisuudesta ja työnantajalla on sekä oikeus ja velvollisuus puuttua työntekijän työkyvyn heikkenemiseen. Useissa yrityksissä onkin rakennettu yhteistyössä varhaisen välittämisen malli, joka muodostaa pelisäännöt työkyvyn alenemisen varhaiseen puuttumiseen liittyen. Varhain havaitut työkykyongelmat on huomattavasti helpommin korjattavissa kuin niiden korjaamisen yrittäminen siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat kasvaneet ja kasaantuneet ylipääsemättömiksi. Terve ja toimiva työyhteisö on kaikkien etu ja työkykyongelmiin puuttuminen on välittämistä.

Jokaisessa yrityksessä ei ole vielä välttämättä rakennettu omaa varhaisen välittämisen mallia. Nyt voisi olla aika harkita sen rakentamista tai nykyisen mallin päivittämistä. Kaikki yhteistoiminta työpaikoilla perustuu luottamussuhteisiin. Työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvissä asioissa luottamuksen merkitys vieläpä korostuu. 

Varhaisen välittämisen mallin toteuttamista saattaa hankaloittaa epäluulot järjestelmää kohtaan. Työkyvyn alenemiseen puuttuminen saatetaan kokea jopa kiusanteoksi. Epäluulot pystytään kuitenkin voittamaan kun varhaisen välittämisen malli rakennetaan yhteistyössä työnantajan, henkilöstön edustajan ja työterveyshuollon kanssa. Avoimuus mallia rakennettaessa ja käyttöön otettaessa on tärkeää epäluulojen poistamiseksi.

Hyvää huomista -ohjelmalla on opas Varhainen välittäminen työpaikalla, joka löytyy Hyvää huomista -sivujen Työkalut-palkin alta.

Juha Teerimäki
johtava lakimies, Kemianteollisuus ry