Kiinnostaako turvallisuuskumppanuus? Kyllä.

9.12.2019

Turvallisuusosaaminen ja -asenteet ovat osa ammattitaitoa kaikilla työpaikoilla. Kemianteollisuuden Turvallisuuskumppani -yhteistyöhanke laajenee monialaiseksi yhteistyöksi ammattiin johtavassa koulutuksessa kaikilla tasoilla. Yhteistyön koordinoinnista kopin ottaa Työturvallisuuskeskus. Kiinnostaako? Minua ainakin.

Harvoin työtehtävissä tulee eteen hanke, jossa pääsee kehittämään jotain aivan uutta. Tällainen sattui kohdalleni muutama vuosi sitten. Työturvallisuuskeskuksen Kemianteollisuuden työalatoimikunta oli herännyt ensin ja lähtenyt pohtimaan tukea oppilaitoksille niiden turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Samaan aikaan kemianteollisuuden turvallisuusasiantuntijoilta tuli Kemianteollisuus ry:hyn viestiä, että työpaikoille tulevien nuorten ammattilaisten turvallisuusosaaminen on puutteellista. Eivätkä oikein asenteetkaan olleet kohdallaan.

No sitten vaan mietintään, mitä pitäisi tehdä? Käynnistimme yhteistyöhankkeen, jonka nimesimme Turvallisuuskumppanuudeksi. Hankkeessa turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitys nostetaan esille etenkin ammattiin johtavassa koulutuksessa. Hanke ulottuu toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Mukana ovat Opetushallitus, Työturvallisuuskeskus, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä Kemianteollisuus ry. Hankkeen toteutukseen ovat tulleet myöhemmin mukaan myös opiskelijajärjestöt SAKKI ry ja OSKU ry, samoin kuin asiantuntijat Sisäministeriöstä ja Turun yliopistosta.

Paljon on saatu aikaan. Kolmen viime vuoden aikana on pidetty lukuisia Turvallisuusosaamisen aamupäiviä – sekä paikallisten oppilaitosten yhteisinä että oppilaitoskohtaisina tilaisuuksina. Turvallisuuden aamupäivätilaisuuksissa on käyty läpi yritysten hyviä turvallisuuskäytäntöjä ja pohdittu paikallista yhteistyömallia. Turvallisuuskulttuurin kehittämistä on herätelty työstämällä oppilaitosten turvallisuuskulttuurin ja toimintatapojen itsearviointia, ja haettu selkeitä askeleita eteenpäin.

Turvallisuuskumppani -yhteistyön tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä oppilaitosten turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen kehittämisessä. Tähän asti hankkeessa on edetty kemianteollisuuden koulutusalat edellä, mutta nyt yhteistyö on laajenemassa monialaiseksi sekä opintoaloilla että paikallisessa yhteistyössä. Vuoden vaihteesta lähtien yhteistyötä koordinoi Työturvallisuuskeskus.

Matkan varrella on tullut vastaan huikeita oivalluksia ja myös useita kysymyksiä. Voidaanko yrityksissä käytettyjä turvallisuusjohtamisen mittareita käyttää oppilaitoksissa? Miten opiskelijat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla mukaan päivittäiseen oppilaitoksen turvallisuudentyön kehittämiseen? Toimivatko yritysten käytännöt? Miten mitataan Turvallisuuskumppani -yhteistyön vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä?  

Mielenkiintoista vai mitä? Haemme jatkuvasti uusia yhteistyöstä kiinnostuneita oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja, samoin kuin turvallisuusosaamisen kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä eri toimialoilta. Tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä: petri.pakkanen@ttk.fi.Merja Vuori
Johtava asiantuntija
Kemianteollisuus ry