Lepo ja palautuminen osa digiajan osaamista

Työelämässä digitalisaation tuoma murros näkyy uusissa työn tekemisen tavoissa, liiketoimintamalleissa ja monessa muussa. Aina kun muutoksia tapahtuu, myös hyvinvointi vaatii huomiota. Digiaika haastaa oppimaan uutta teknologiaa, mutta myös lepo ja palautuminen on otettava vakavasti. 

Digitalisaatio on muutoksen ajuri, jonka vaikutuksilta kukaan ei tämän päivän työelämässä voi välttyä. Muutokset voivat voimaannuttaa mutta ne voivat olla myös merkittävä stressitekijä. Huoli oman osaamisen riittävyydestä tai työpaikan häviämisestä voi syödä innostusta tai pahimmillaan lamauttaa tekemisen kokonaan.

Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet toteuttavat parhaillaan kaksivuotista EU-hanketta (DIP, Digital Transformation in the Chemical Industry), jossa selvitetään digitalisaation vaikutuksia kemianteollisuuden toimialoilla. Hankkeen tulokset julkaistaan kuluvan vuoden lopulla.

Tähän mennessä kerätyn tiedon perusteella on todettu, että kemianteollisuudessa ei uskota merkittävään työpaikkojen vähenemisen, mutta työtehtävien luonne muuttuu. Muun muassa mobiili työ ja henkilöstön autonomia lisääntyvät, mikä haastaa osaamisen. Vastuu omasta työstä kasvaa, päätöksenteko siirtyy entistä enemmän työntekijälle itselleen. Yhä useamman avuksi tulee tekoäly tai robotti.

DIP-hankkeessa digitalisaation vaikutukset hyvinvointiin ja kuormitukseen on nähty kahdensuuntaisina. Tilannetta parantaa fyysisen kuormittavuuden väheneminen, kun työtä tehdään aiempaa enemmän koneellisesti. Sen sijaan henkisen kuormituksen pelätään lisääntyvän, kun työntekijältä vaaditaan uutta osaamista, kykyä yhdistää asioita uudella tavalla ja ehkä myös jatkuvampaa saatavilla oloa.

Kun yksinkertaiset työt tekee yhä useammin kone tai tietokoneohjelma, ihmiselle jäävät työt ovat entistä vaativampia. Hengähdystaukoja ei enää synny rutiinien äärellä samalla tavalla kuin ennen. Digiajan osaamisen kehittämisessä on kiinnitettävä teknologian ja uusien sisältöjen oppimisen ohella huomiota myös palautumisen opetteluun. Palautumista edistäviä työkaluja ja toimintatapoja tarvitsevat niin työyhteisöt kuin yksilöt.


Riitta Juvonen
Johtava asiantuntija, Työhyvinvointi ja uudistuminen
Kemianteollisuus ry