Katse tuleviin haasteisiin työssä ja hyvinvoinnissa

12.2.2020

Kun tulin työelämään runsaat 30 vuotta sitten, maailma oli aika tavalla toisenlainen. Sähköposti teki tuloaan, ja vähitellen opeteltiin käyttämään tietotekniikkaa arkisen työn apuna. Nyt jo historiaan siirtynyt telefax oli aika tuore keksintö, eikä kännyköistä kai kukaan osannut vielä haaveilla. Kaikki tämä tuntuu nyt työelämään tulevien sukupolvien näkökulmasta varmasti esihistorialta. 

Viime vuosikymmenet ovat olleet monella tapaa kiinnostavaa aikaa. Teknologia on tullut vähitellen osaksi kaikkea työtä ja tehnyt elämämme helpommaksi. Robotit tekevät raskaammat teollisuuden työt ja tekoäly toimii yhä useammin asiakaspalvelun tai teollisuuden kunnossapidon tukena. Verkkokauppa helpottaa kiireistä elämäämme ja puhelimesta löytyy sovellukset vaikkapa kunnon kohotukseen tai tähtitaivaan tutkimiseen. Tuskin haluaisimme ainakaan kaikilta osin palata entiseen aikaan.

Teknologian myötä kohtaamme monia uusia haasteita. Työn riippumattomuus ajasta ja paikasta tuo työn kotiin ja vapaa-ajalle. Työ on entistä enemmän asiantuntija- ja aivotyötä, mikä asettaa aivan uudet vaatimukset työsuojelulle ja hyvinvoinnista huolehtimiselle. Kun ennen riitti fyysinen lepo työpäivän jälkeen, nyt tarvitaan erityistä huomiota mielen ja aivojen palautumiseen. Meistä itse kukin on varmasti käytännössä huomannut kemianteollisuuden eurooppalaisessa digitalisaatiohankkeessakin todetun muutoksen: uuden tekniikan myötä psykososiaalinen kuormitus lisääntyy.

Teknologian kehityksen ohella näen toisenkin hyvinvointiin ja stressiin liittyvän muutoksen. Odotukset elämän tasapainosuuden ja onnellisuuden suhteen ovat kasvaneet. Enää ei riitä, että suoriutuu työstään kohtuullisesti ja hoitaa perheensä asianmukaisesti. Odotetaan menestystä työssä, onnellista perhe-elämää ja huikeita elämyksiä vapaa-ajalla. Suorittaminen ja stressi hiipivät kaikille elämänalueille, ja välttämättömälle palautumiselle jää yhä vähemmän aikaa.

Mikä siis neuvoksi teknologian ja suurten odotusten paineissa? Vastuu omasta hyvinvoinnista on jokaisella, mutta työpaikoillakin voidaan tehdä paljon. Hyvää huomista -ohjelman painopisteet - hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö, oppiminen ja innostus työssä - rakentavat osaltaan hyvinvointia ja tasapainoista elämää tukevia olosuhteita. Ohjelmamme on monesti nostettu esimerkiksi hyvin toimivasta toimialakohtaisesta työhyvinvointiohjelmasta.

Hyvää huomista -ohjelma on ollut käynnissä nyt kymmenen vuotta. Yhteistyö kemianteollisuuden yritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi on ollut tuloksellista ja palkitsevaa. Päättyneellä työehtosopimuskierroksella sovittiin jälleen ohjelman jatkosta.

Minulla on ollut ilo olla mukana Hyvää huomista -ohjelmassa melkein alusta lähtien, ja ohjelman vetovastuussa olen saanut olla useamman vuoden. Nyt on kuitenkin aika siirtyä eteenpäin! Olen päättänyt näin työurani loppumetreillä vielä siirtyä uuteen. Akateeminen maailma kutsuu, mutta kemianteollisuus säilyy toiminnan keskiössä. Tarkoitus on selvittää, miten alan turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää systeemiälyn ja -ajattelun keinoin.

Kiitokset innostavasta yhteistyöstä kaikille Hyvää huomista -ohjelman kumppaneille!

Riitta Juvonen
Johtava asiantuntija
Kemianteollisuus ry