Opitaan toisiltamme


Tämän päivän työelämän osaamishaasteet eivät ratkea vain koulutusta järjestämällä. Oppimista työpaikalla edistäisi keskustelu työstä ja työn tekemisen tavoista. Milloin sinä viimeksi opit kollegaltasi uuden tavan tehdä työtäsi?

Jatkuva oppiminen on tämän päivän osaamiskeskustelun kärkiteemoja. Eri tahoilla pohditaan, miten työelämän murroksessa varmistetaan oppiminen läpi elämän. Koulutuspolitiikassa jatkuvaa oppimista käsitellään ennen kaikkea koulutuksen järjestämisen näkökulmasta. Mitä koulutusta tarvitaan? Miten koulutus järjestetään? Kuka maksaa?

Mutta on muitakin tapoja kehittää osaamista. Harvemmin puhutaan siitä, että oppia voi myös havainnoimalla, miten toiset tekevät omaa työtään. Oletko pysähtynyt katsomaan, miten työkaverisi tekee jonkin asian, jonka sinäkin koet osaavasi? Vaikka työ olisi tarkkaan ohjeistettua, kuten teollisessa ympäristössä usein on,  voidaan samakin työ tehdä hiukan erilaisin tavoin - turvallisuudesta tietenkään tinkimättä! Kun on kyse vapaamuotoisemmasta työstä, on työtapojen kirjo huomattavasti laajempi. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole.

Opittavaa löytyy varmasti isommista ja pienemmistä asioista. Yhden esimerkin toisilta oppimisesta tarjoaa tietokoneohjelmistojen käytön seuraaminen. Olen useamman kerran huomannut, että kun seuraa, miten kollega käyttää tuttua tietokoneohjelmistoa, voi oppia uusia, ehkä tehokkaampia tapoja tehdä asioita.

Toisten työn havainnoinnin lisäksi kannattaisi työpaikoilla myös keskustella yhdessä työn tekemisen tavoista. Miten työkaveri toimii? Miten minä toimin? Miksi toimimme niin kuin toimimme? Voisimmeko kehittää työtämme yhdistämällä parhaat toimintatapamme?

Työpaikan pitäisi olla oppimisympäristö, jossa yhdessä kehitetään työtapoja, vaihdetaan ajatuksia työn tekemisestä ja kannustetaan oppimaan. Arjen kiireessäkin tällaiselle pohdinnalle olisi löydyttävä aikaa, jotta jatkuvasta oppimisesta tulee aidosti osa kaikkea työtä.PS. Idea tähän kirjoitukseen syntyi kuunnellessani Olli Seurin mainiota Avoin kysymys -podcastia, jossa hän haastattelee eri medioista tuttuja toimittajia haastattelujen tekemisestä. Haastattelun ammattilaisilta voi ammentaa ajatuksia omaankin työhön. Onhan haastatteluissa pohjimmiltaan kysymys ihmisten kohtaamisista, kuten muissakin töissä.


Riitta Juvonen
Johtava asiantuntija
Kemianteollisuus ry