Osaava voi paremmin

23.10.2018

Kemianteollisuuden osaamiskartoituksen tulosten mukaan yrityksissä ymmärretään, että työ opitaan työssä, mutta koulutusta tarvitaan osaamisen perustan luomiseen. Alan henkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaavaa. Kehittämällä osaamista jatkuvasti ja systemaattisesti yritys rakentaa myös hyvinvointia.

Kemianteollisuuden henkilöstö on korkeasti koulutettua. Tekniikan tai luonnontieteiden alan tutkinto on henkilöstöstä noin 60 prosentilla. Vähintään keskiasteen koulutus on työntekijöistä yli 80 prosentilla ja toimihenkilöistä yli 90 prosentilla. Nykyisin kemianteollisuuteen töihin tulevilla uusilla työntekijöillä on jokseenkin aina suoritettuna jokin tutkinto.

Mikään tutkinto ei opeta kaikkea tiettyyn työpaikkaan ja työtehtävään liittyvää osaamista, mutta luo perustan jatkuvalle oppimiselle. Kemianteollisuuden osaamiskartoituksessa haastateltujen yritysten viesti on selvä: Työ opitaan työssä. Tämä koskee niin prosessinhoitajan tai muovikoneen käyttäjän kuin tutkijan tai kemianteollisuuden tuotteiden myyjän tehtävää.  Siksi on tärkeää, että työympäristöistä rakennetaan osaamista kehittäviä ja oppimiseen kannustetaan.

Osaaminen on osa hyvinvointia

Osaamisella on suora yhteys hyvinvointiin. Hallinnan tunne omassa työssä on perusedellytys sille, että on mahdollisuus voida hyvin ja saada työstä tyydytystä. Työn vaativuuden ja osaamisen tulee olla tasapainossa. Liian helppo, rutiiniomainen työ vie helposti innostuksen eikä kannusta hyviin tuloksiin. Liian vaikea puolestaan johtaa kelpaamattomuuden ja epäonnistumisen tunteisiin.

Erityinen osaamisalue kemianteollisuudessa on turvallisuus. Kemianteollisuuden osaamiskartoituksen tulokset vahvistavatkin, että turvallisuusosaaminen on ykkösasia alan työpaikoilla. On selvää, että puutteet turvallisuusosaamisessa voivat johtaa kohtalokkaisiinkin seurauksiin. Tai vaikka mitään ei tapahtuisi, voi epävarmuuden tunne olla runsaasti kuormittava stressitekijä, joka ainakin pidemmän päälle voi muodostua terveyshaitaksi.

Osaamiskartoituksen mukaan yrityksissä koetaan, että oman alan tuotantotekniikat sekä huolto- ja kunnossapito-osaaminen ovat hyvin hallinnassa. Sen sijaan digitalisaation ja tekoälyn tuomat osaamistarpeet vaativat nyt erityishuomiota.

Digitalisaatio muuttaa työtä ja työn tekemisen tapoja, mikä on otettava huomioon henkilöstön kehittämisessä. Uusiin teknologioihin on saatava riittävä perehdytys, mutta hyvinvoinnin kannalta on tärkeää myös puhua työssä tapahtuvista muutoksista ja mahdollisista peloista, joita uusiin asioihin liittyy.

Osaamisen kehittäminen on ollut yksi Hyvää huomista -ohjelman näkökulmista alusta lähtien. Pidetään tästä kiinni edelleen, kannustetaan toisiamme jatkuvaan oppimiseen ja tehdään työpaikoista innostavia oppimisympäristöjä! Kemianteollisuuden osaamiskartoitukseen voit perehtyä alla olevan linkin kautta.


Riitta Juvonen
Johtava asiantuntija, Työhyvinvointi ja uudistuminen
Kemianteollisuus ry


Kemianteollisuuden osaamiskartoitusta varten Innolink Research Oy haastatteli puhelimitse 153 Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten johdon edustajaa 127:ssa yrityksessä. Lisäksi toteutettiin 15 syvähaastattelua, joissa paneuduttiin erityisesti osaamisen laatuun, rekrytointeihin ja koulutusjärjestelmään kohdistuviin odotuksiin.

Lue lisää:

Kemianteollisuuden osaamistarvekartoitus https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tyoelama/tulevaisuuden-osaamistarpeet/kemianteollisuuden-osaamiskartoitus-2018/

Julkaisu: Työ opitaan työssä – Perusta luodaan opinnoissa [https://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/talouskatsaukset-ja-esitteet/ ]