Seija Moilanen: Innostutaan ja onnistutaan työssä!

Innostus tarttuu toisiin, uskallan väittää näin. Meillä jokaisella on kokemuksia tilanteista, joissa työkaverin innostunut työote on levinnyt työyhteisössä.

Nykyään työelämässä meidän pitäisi nostaa enemmän esille innostuksen yhteyttä työhyvinvointiin, työtuloksiin ja työn tuottavuuteen. Innostuksesta hyötyvät kaikki: yksilö, työyhteisö ja työpaikka.

Normaalissakin työarjessa on paljon mahdollisuuksia tukea innostuksen syntymistä ja kasvamista.

Onnistuminen tulee ennen yrittämistä vain aakkosissa. Kun huomaat jonkun kokeilevan työssään jotain sellaista, missä hän ei vielä ole kaikkein vahvimmillaan, anna kannustavaa palautetta. Muista kiittää siitä, että hän on yrittänyt ja tarjoa tarvittaessa tukeasi.

Sopiva työkuormitus on yksi työhyvinvoinnin, ja myös innostuksen, kivijaloista. Sen rakennusaineksia ovat muun muassa sujuvat ja palautumisen mahdollistavat työjärjestelyt, työaikajoustot, tekijänsä vahvuuksia vastaava työ, kehittymismahdollisuudet työssä, toimiva työyhteisö ja turvalliset työolot.

Työtä voi myös tuunata, jotta se vastaisi paremmin omia odotuksia ja tarpeita. Vinkkejä tähän löydät esimerkiksi Työpisteestä. (linkki osoitteeseen: https://www.ttl.fi/tyopiste/nain-tuunaat-tyotasi-ja-loydat-siihen-uutta-innostusta/)

Usein parhaimmat tulokset saadaan aikaan, kun asioita tehdään yhdessä.

Sopikaa yhteisestä tempauksesta, vaikkapa ”innostuksen bongausviikosta”. Sen aikana jokainen pyrkii tunnistamaan hetkiä, jolloin työkaveri on innostunut työssään. Viikon jälkeen kannattaa kokoontua keskustelemaan yhdessä: Miten innostus näkyi? Mikä mahdollisti tai tuki innostusta? Mitä hyvää innostuksesta seurasi? Miten yhdessä voisimme mahdollistaa innostusta myös jatkossa?


Asiantuntija Seija Moilanen
Työturvallisuuskeskus