Sirkku Pohja: Työn murroksen koelaboratorio

Odotamme kovasti poikkeustilan päättymistä. Monet meistä haluaisivat tehdä työtä jälleen muiden kanssa lähietäisyydellä – osa kokopäiväisesti, osa silloin tällöin. Monella heistäkin, jotka ovat työn luonteen vuoksi olleet työpaikallaan koko korona-ajan, on halu nähdä etänä olleita työkavereita. Vaikka tekniikka mahdollistaa helpostikin työkaverien tapaamiseen linjoilla, lähes jokainen kaipaa kasvokkain tapahtuvaa kontaktia.

Janne Luotola kirjoittaa blogissaan, että reilu kolmannes etätöitä tekevistä kokee edelleen olevansa tuottavampia kuin toimistolla työskennellessään. Niin ikään juuri julkaistun TEM:in työolobarometrin mukaan etätyöllä on myönteisiä vaikutuksia työkykyyn ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet niillä, joilla on ollut mahdollisuus työskennellä etänä. Muita myönteisiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi TTL:n tutkimustulosten, mukaan uusien parempien työtapojen oppiminen ja lisääntynyt itsenäinen päätöksenteko. Meillä on globaalisti ollut erinomainen työn murroksen koelaboratorio nyt pandemian aikana. Nopeasti tulleiden muutosten vaikutuksia työhön kannattaa selvittää laajasti ja hyödyntää tässä muuttuneessa maailmassa.

Vaikutuksia on luultavasti ollut hyvin laajasti niin työhön, työntekijöihin, yrityksiin, käytänteisiin, johtamiseen kuin tuottavuuteenkin. Myös eri teollisuuden aloilla, esimerkiksi kemian alalla, nämä koronan välilliset vaikutukset lienevät suuret, vaikka etätyö ei ole kaikkia alalla koskettanut. Hyvät käytännöt ja opit etätyöstä kannattaa ottaa käyttöön ja yrityksissä miettiä yhdessä miten näitä hyödynnetään parhaiten omien toimintatapojen kehittämisessä.

Kemian alalla tehdään paljon tietotyötä. Nyt tehdyt digiloikkaedut kannattaa ottaa puheeksi ja käyttää hyödyksi syksyllä, kun toivottavasti koittaa uusi pandemian jälkeinen tilanne. Työsuojelutoimijat yrityksissä voivat päivittää riskien ja vaarojen arvioinnin uuden tiedon valossa. Päivityksestä voi olla suurtakin hyötyä jatkossa erilaisiin työntekomuotoihin ja niiden kehittämiseen. Työhyvinvoinnin arviointiin etä-, hybridi- ja läsnätyössä on nyt yli vuoden kokemusten perusteella tarjolla omakohtaiset kokemukset ja tutkittua tietoa.

Työn murroksen koelaboratorio antaa eväitä yhteistoiminnalle siellä paikan päällä. Nyt työpaikoilla on vielä parempia mahdollisuuksia miettiä omalle työpaikalle sopivimmat tavat tehdä työtä etänä, läsnä tai hybridinä tai monipaikkaisesti eli joustavasti siellä missä se parhaiten onnistuu. Kesälomien jälkeen voi olla hyvä tehdä vaikka työpaikkakohtainen kysely työskentelystä pandemian aikana ja samalla kartoittaa odotuksia ja haaveita tulevaisuuden onnistuneesta tuottavasta työstä. Esimerkiksi Työterveyslaitos on laatinut kyselypohjan, joka on vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä. Tulosten perusteella on helpompi luoda työpaikalle omia uusia toimintatapoja ja ohjeistuksia.

Merkittävin tieto työstä on jokaisella työpaikalla. Siellä työtä tekevät ovat oman työnsä parhaat asiantuntijat. Heitä hyödyntäen jokainen yritys voi ottaa käyttöön itselleen parhaat mallit, tavat ja toiminnot. Vaikuttakaamme yhdessä ja motivoitukaamme parempaan työn murrokseen.

Hyvää kesää, voimia antavaa lomaa ja työn iloa lomien jälkeen!


Sirkku Pohja
Työelämäasiantuntija
YTN Kemian ala