Tarkista tasa-arvosuunnitelma

Vastaan työssäni neuvontapuhelimeen, johon luottamusmiehet ja jäsenet voivat soittaa kinkkisissä kysymyksissä. Yleisin tasa-arvoa koskeva kysymys liittyy siihen, kuinka tasa-arvosuunnitelma tehdään. Kysymys on samaan aikaan helppo ja vaikea.

Tasa-arvosuunnitelman teko on työnantajan vastuulla. Usein on kuitenkin niin, että työnantajilla ei ole riittävästi tietoa, ja luottamusmiehet pyytävät ammattiliitosta valmista mallia. Sellaista ei kuitenkaan ole, koska työpaikat ovat erilaisia. Yleisistä malleista voi toki ottaa mallia, mutta paras suunnitelma syntyy yhdessä työpaikalla tehden. Joissakin työpaikoissa tasa-arvoasioista on helppo puhua ja joissakin ei.

Keveimmillään tasa-arvosuunnitelma syntyy kahvipöytäkeskustelujen jälkeen, mutta suurissa yrityksissä aikaa saattaa vierähtää kuukausiakin.

Tasa-arvolain mukaan suunnitelma pitää löytyä työnantajalta, jos palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Tällöin työnantajan on vähintään joka toinen vuosi laadittava erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet.

Suunnitelma pitää laatia yhdessä luottamushenkilön ja työnantajan kesken. Jos suuri yritys tekee tasa-arvosuunnitelman kunnolla, siihen kuluu noin kolme kuukautta. Tasa-arvosuunnitelman päivitys ei sitten vie niin pitkään.

Tasa-arvosuunnitelmalla on merkitystä yksittäiselle työntekijälle ainakin tilanteessa, jossa tämä epäilee tulleensa syrjityksi sukupuolensa vuoksi. Neuvontapuhelimeen tulee jäseniltä soittoja, joissa he epäilevät sopivan miehen ohittaneen pätevän naisen.

Neuvomme ensin katsomaan luottamusmiehen kanssa, mitä työpaikan tasa-arvosuunnitelmassa sanotaan. Suunnitelmasta voi suoraan löytyä vinkkiä, miten syrjintäepäilyä lähdetään selvittämään.

Tasa-arvosuunnitelma on tarkoitettu sekä työnantajien että työntekijöiden hyväksi, ja siksi sen käytön soisi yleistyvän. Suunnitelman voi tehdä kaikissa yrityksissä. Kun ihmisillä menee hyvin, yrityksellä menee hyvin.

Sirkku Pohja
TEKin tasa-arvoasioista vastaava asiamies

Teksti on muokattu jutusta, joka on julkaistu TEK-lehdessä 3.12.2019.