Työhyvinvointikortista vauhtia työpaikan kehittämiseen

Miten teillä kehitetään työhyvinvointia? Onko koko henkilöstö mukana suunnittelussa? Kun halutaan päästä reippaasti kehittämisen alkuun, voi Työhyvinvointikortti toimia päänavaajana.

Työturvallisuuskeskuksen koordinoima Työhyvinvointikorttikoulutus virittää työpaikan hyvinvoinnin kehittämisen. Kuten paremmin tunnetun Työturvallisuuskortin, myös Työhyvinvointikortin saaminen edellyttää päivän koulutukseen osallistumista sekä kertauskyselyn (tentin) suorittamista. Toisin kuin Työturvallisuuskortti, Työhyvinvointikortti on pysyvästi voimassa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat sekä yrityksen johto että koko henkilöstö. Yhteinen koulutus antaa hyvän pohjan kehittämiselle. Kun kaikki tietävät perusasiat työhyvinvoinnin tekijöistä, voidaan helpommin nostaa esiin niitä asioita, jotka omassa yrityksessä vaativat erityishuomiota.

Hyvää huomista -ohjelmassa Työhyvinvointikorttikoulutusta toteutetaan ainutlaatuisella tavalla eli työnantaja- ja palkansaajaliittojen yhteisin voimin. Kemian alojen yritys, joka raportoi Hyvää huomista -ohjelman indikaattoritiedot liitoille, saa oikeuden jäsenpalveluna tarjottavaan koulutukseen.

Tähän mennessä koulutuksiin on useimmiten osallistunut työsuojelutoimikunta tai työhyvinvointityöryhmä, mutta kannustamme myös koko henkilöstön kouluttamista hyvinvoinnin perusasioihin. Koulutuksen perusrunkona on aina Työturvallisuuskeskuksen koulutuspaketti, mutta yrityskohtaisesti toteutetuissa koulutuksissa voidaan käydä läpi myös kunkin yrityksen erityiskysymyksiä.

Kokemukset ovat olleet kannustavia. Toteuttamissamme koulutuksissa on ideoitu uusia kehittämistoimia ja saatu vauhtia jo sovittuihin hankkeisiin. Jatkotoimenpiteet jäävät yrityksen omalle vastuulle, mutta koulutuksessa annetaan vinkkejä myös kanavista, joiden kautta tukea ja apua on saatavilla. 

Korttikoulutus toimii hyvänä lähtölaukauksena kehittämiselle. On myös hyvä muistaa, että työhyvinvoinnin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Vaikka olisi tehty jo paljonkin hyvinvoinnin edistämiseksi, parannettavaa löytyy aina!Riitta Juvonen
Johtava asiantuntija
Kemianteollisuus ry