Sari Helenius: Miten hyvin voit?

28.11.2013


Ei ole olemassa mitään erillistä työhyvinvointia – on olemassa vain hyvinvointia. Mielestäni viisaasti sanottu.

Samasta asiasta on kyse henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa, näitäkään ei voi toisistaan erottaa, koska ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Jos voit työssä hyvin, voit todennäköisesti hyvin myös kotona. Jos kotona on ongelmia, et todennäköisesti ole parhaimmillasi myöskään työssäsi, vaan työpanoksessasi on todennäköisesti parantamisen varaa.
 
Työpaikoilla on viime vuosina kiitettävästi panostettu fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen.
Työterveydessä panostetaan ennaltaehkäisyyn, ehkä jopa jo syntyneiden sairauksien hoidon kustannuksella. Työntekijöille tarjotaan liikuntaseteleitä, joskus jopa omia liikuntatiloja työpaikalle. Edistyksellisemmät työnantajat tarjoavat mahdollisuuden liikkumiseen jopa työajalla. Jotkut työnantajat lahjoittavat joulu- tai kesälahjaksi esimerkiksi kävelysauvat tai polkupyörän.
Henkisen hyvinvoinnin parantaminen ei ole ihan yhtä helppoa. Jokaisen meistä henkinen kapasiteetti on erilainen  ja siihen vaikuttavat eri asiat. Se, mikä lisää toisten hyvinvointia henkisellä tasolla, voi toisille aiheuttaa stressiä.
 
Tämän päivän työelämä on usein hektistä ja kiireistä. Työpaikat käyvät lähestulkoon jatkuvia yt-neuvotteluja uudelleenorganisoinneista ja työpaikkojen vähentämisestä. Työmme aikataulutetaan tiukasti tai joudumme raportoimaan onnistumisiamme/epäonnistumisiamme pahimmassa tapauksessa jopa päivittäin. Moni uupuu tämän taakan alla. Emme useinkaan ehdi ja huomaa kysyä työtovereiltamme ”Hei, miten Sinä muuten voit ja jaksat?” On olemassa Varhaisen välittämisen -malleja, kehityskeskusteluja ja vastaavia. Usein asiat tulevat niissä esille vasta liian myöhään. Usein alla on jo pidempiä sairaslomia tai pitkään jatkuneita ongelmia.
 
Opetellaan kuuntelemaan itseämme ja toisiamme. Muistetaan kysyä työtovereilta ja siltä esimieheltäkin riittävän usein ”Miten voit?” Ja puututaan, jos huomataan jonkin olevan pielessä tai työkaverin olevan uupumassa. Viedään asioita eteenpäin ja yritetään löytää ongelmiin ratkaisua. Lähdetään vaikka työpäivän jälkeen kaverin kanssa lenkille ja jutellaan lisää. Mietitään, voitaisiinko työkuormaa jakaa tasaisemmin tai turhia töitä karsia. Ja muistetaan, että työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet ovat siellä työpaikoilla olemassa meitä kaikkia varten. Heille voit aina mennä kertomaan ongelmista, niin mietitään yhdessä miten asioita viedään eteenpäin ja autetaan.
 
Voikaahan hyvin!
 
Sari Helenius
Toimihenkilöiden luottamusmies/Customer Service Coordinator
Suominen Joustopakkaukset Oy
Ammattiliitto Pro kemian neuvottelukunnan puheenjohtaja