Riina Nousiainen: Nyt koulutussuunnitelmia laatimaan

10.2.2014


Vuoden alusta lähtien yrityksillä on mahdollisuus saada taloudellinen kannuste henkilöstönsä kouluttamisesta. Uuden ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan lain tavoitteena on parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia päästä ammatillista osaamista ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen vuosittain.

Osaaminen takaa työntekijälle parhaan turvan muuttuvassa työelämässä. Siksi työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia parantamalla voidaan vaikuttaa myös yksilöllisiin työuriin ja niiden pituuteen. Lain piiriin kuuluvat kaikki koko- ja osa-aikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tuen saamisen edellytyksenä on yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa laadittu koulutussuunnitelma.

Mahdollisuus osallistua työnantajan maksamaan koulutukseen jakautuu tällä hetkellä hyvin epätasaisesti eri työntekijäryhmien välillä. Heikoimmassa asemassa ovat matalammin koulutetut. Työolobarometrin 2012 mukaan työnantajan maksamaan koulutukseen osallistui 71% ylemmistä toimihenkilöistä, 64% toimihenkilöistä ja vain 35% työntekijöistä. Pron tutkimusten mukaan joka toinen yksityisellä sektorilla työskentelevä toimihenkilö saa enintään yhden päivän koulutusta vuodessa. Tähän toivotaan selkeää parannusta uuden taloudellisen kannusteen myötä.

Myös jokaisella työntekijällä on vastuu oman osaamisen kehittämisestä. Viime kädessä kyse on siitä, ettei ketään voi pakottaa oppimaan vaan halu oppia lähtee jokaisesta itsestään. Oma asenne ja motivaatio ratkaisevat. Hyvä työyhteisö tukee jäseniään oppimaan ja kehittymään työssään. Tämä on myös yritysten etu, sillä osaaminen on yritysten merkittävin kilpailutekijä.
 

Puitteet työntekijöiden osaamisen kehittämiselle ovat olemassa. Ratkaisun avaimet ovat nyt työpaikoilla. Jokainen voi esimerkiksi valmistautua kevään kehityskeskusteluun pohtimalla omaa osaamistaan ja työssä suoriutumistaan. Millä tavoin sinä haluat kehittää osaamistasi? Haaste osaamisen kehittämisestä on meille kaikille yhteinen.

Riina Nousiainen
koulutuspoliittinen asiantuntija
Ammattiliitto Pro ry