Tanja Lehtoranta: Mielenrauhaa

8.4.2014

Tanja Lehtoranta, Pro
Tanja Lehtoranta, Pro

Työn epävarmuus ja muutos aiheuttavat työntekijöille stressiä. Henkisen kuormituksen riskit tulisi arvioida työpaikoilla nykyistä useammin ja paremmin. Työnantajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin, jotta terveydelle vaarallinen kuormitus kevenisi.

Työn epävarmuus tai työn uudelleenjärjestelyt ovat yleisimpiä työperäisen stressin syitä. Puolet eurooppalaisista työntekijöistä kokee työperäisen stressin olevan yleistä. 

Lähes puolet suomalaisyrityksistä on uudistanut organisaatiotaan kahden viime vuoden aikana. Organisaatiomuutoksia tehdään Suomessa Euroopan eniten.  Monella työpaikalla ollaan aika väsyneitä tähän tahtiin.

Tiedämme, että pitkään jatkunut stressi ei ole vaaratonta, vaan seuraukset saattavat olla terveydelle vakavat. Eurooppalaisista noin 40 prosenttia katsoo, ettei työperäistä stressiä hallita heidän työpaikallaan hyvin. Pron vuosittain tehtävän Työmarkkinatutkimuksen mukaan suurin yksittäinen henkinen työsuojeluriski on se, ettei henkisiä riskejä, kuten stressiä ja jaksamista, ole kartoitettu. Voi myös olla niin, ettei työpaikalla ole kykyä tai halua tunnistaa henkisiä riskejä, kuten työkuormaa, huonoa johtamista tai epärealistisia tulostavoitteita.  

Työturvallisuuslain mukaan psykososiaalisia riskejä tulisi huomioida työpaikalla yhtä järjestelmällisesti kuin muitakin terveys- ja turvallisuusongelmia. Arvio tulee tehdä henkilöstön omaa kokemusta ja näkemystä kuunnellen ja havaittujen puutteiden perusteella on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Joskus omaa kuormittumista on vaikea havaita. Silloin asia voi tulla esille työtoverin, esimiehen, luottamushenkilön tai työterveyshuollon kautta.

Haastavina aikoina työpaikan työhyvinvoinnista on tavallistakin tärkeämpi pitää huolta.

Tanja Lehtoranta
työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija
Ammattiliitto Pro

Tiedot perustuvat Ammattiliitto Pron Työmarkkinatutkimukseen 2013 sekä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston mielipidekyselyyn työturvallisuudesta ja työterveydestä 2013.

Pron Työmarkkinatutkimuksen julkiset sivut: http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/tutk_public_index_fi.html