Hannu Siltala: Työyhteisötaidot - Työelämän sosiaalisten taitojen käsikirja

25.6.2014

Hannu Siltala, TEAM
Hannu Siltala, TEAM

Maailman meno ja siinä sivussa työelämä on muuttunut yhä hektisemmäksi, bisneksen kehittymistä tarkastellaan kvartaalitalouden mittarein eikä pitkiin työelämän muutosaaltoihin ei tahdo olla aikaa paneutua. Samalla työntekijöiden koulutustaso on noussut ja organisaatiot ovat madaltuneet. Vakiintuneita esimiesportaita on hävitetty ja korvattu ne itseohjautuvuudella ja tietojärjestelmillä. Tähän haasteeseen pitäisi vasta, jos mieli pärjätä kiristyvässä kilpailussa, tehdä hyvää tulosta, pitää ihmiset terveinä ja motivoituneina pitkään työelämässä.

Kaiken yllä on yhteiskunnan sateenvarjo, joka kantaa huolta huoltovarmuuden ylläpitämisestä: tulevaisuudessakin eläkkeet pitäisi kyetä maksamaan, eläköitymisikää olisi saatava nostettua korkeammaksi.

Perinteiset organisaatioiden kehittämisopit ovat korostaneet johtamista ja esimiestaitojen merkitystä yrityksen menestystekijöinä.  Johtamisesta on kirjoitettu hyllymetreittäin toinen toistaan hienompia teoksia. Johdon konsultit ovat noista opeista työstäneet itselleen uusia tuotteita, joita on sitten enemmän vähemmän hyvällä menestyksellä saatu myytyä yrityksiin.  Tämä on toistunut muutaman vuoden välein, niin, että työelämässä pitkään mukana olleet alkavat kokea deja vu – tunnetta: aivan kun olisin tuon jo aiemmin kuullut. Johtamisen käsitettä on sentään laajennettukin kokonaisvaltaisempaan suuntaan, kun välillä on puhuttu tiimityöstä, osallistavasta johtamisesta, tasavertaisesta vuoropuhelusta, ihmisten johtamisesta, syväjohtamisesta jne.   

Näitä asioita nostetaan esiin myös Kemianteollisuuden Hyvää huomenta - Hyvää huomista – hankkeen valmisteilla olevassa uusimmassa vaiheessa, jonka keskiössä on työyhteisötaidot ja johtaminen. Tällä halutaan korostaa sitä, että työyhteisö on monikanavainen erilaisissa tehtävissä toimivien vuorovaikutteinen kokonaisuus, jossa kaikkien on omalta osattava ja kyettävä kantamaan vastuu tekemisistään organisaation jäsenenä.

Liian usein, jos ei aina, kun tehdään työilmapiiri- tai työhyvinvointikyselyjä, niin vastausten kärkeen nousee: johdossa on vikaa tai esimiestoiminta ei toimi.  Tällaiset vastaukset on tietysti helppo ruksata kyselyissä, joissa ei ehkä riittävästi kiinnitetä huomiota meidän jokaisen työyhteisössä toimimisen taitoihin.  Haaste on suuri, miten näitä taitoja kehitetään.  Työhteisötaidot ovat läheistä sukua paljon korostetuille sosiaalisille taidoille, joihin kasvaminen alkaa jo varhaislapsuudessa perheenjäsenenä, päiväkodeissa ja kouluissa kerryttäen pikkuhiljaa sosiaalista osaamispääomaa elämää ja työelämää varten.  Vanhoilla opeilla ei haasteeseen pystytä vastaamaan. Tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta ja uusia ideoita. Työyhteisö- ja johtamistaitoja voidaan kyllä luennoida ja päntätä niiden ”kaavoja” ulkoa, mutta uskallan väittää, että miellä kaikilla on kokemusta esimiehistä, jotka ovat pitkänkin johtamiskoulutuksen jälkeen pian taantuneet lyötyään päätä työyhteisön henkiseen seinään tarpeeksi kauan.  Keskeinen ongelma on ollut, että johto ja muut esimiehet on yleensä koulutettu erikseen ja muulle työyhteisölle on järjestetty infotilaisuuksia tai parhaimmillaan puolen päivän fläppisirkuksia.  Meidän on tehtävä asiat toisin, jos Kemianteollisuudessa tavoitteeksi asetettu työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuoteen 2020 mennessä.

Haluan toivottaa hyvää ja virkistävää kesää kaikille ja lopetan paasaukseni 1990 puolessa välissä tekemän biisini ”Sosiaalisten taitojen käsikirja” sanoin:”Sun pomos voi olla kaikkein tyhmin, sinä itse mitä erinomaisin, mutta muista, että on olemassa, sosiaalisten taitojen käsikirja.  Jokainen sitä tarvitsee, niin myös sinä ja minä ja pomosikin. Muista ottaa se mukaan kaikkialle, sosiaalisten taitojen käsikirja”.

Hannu Siltala
kehittämispäällikkö
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto